Norges fiskerihøgskole


        English flag   

Vår målsetning er å gi relevant, helhetlig og banebrytende kunnskap til utviklingen av marin sektor.

I forskningen er vi opptatt av å forstå biologiske, bioteknologiske, samfunnsmessige og økonomiske sammenhenger i marine systemer. Vi utvikler kunnskap om alt fra kvalitet på sjømat til økosystembasert forvaltning, fra fiskevaksiner til utvikling av næring og samfunn. Forskningsmiljøet kjennetegnes av høy aktivitet og godt samarbeid. Våre studieprogram er skreddersydd for behovene i havbruk- og sjømatnæringen. Ved Norges fiskerihøgskole får du solid og etterspurt kompetanse. Studentene skryter av nærheten til forskerne og at de raskt får jobb etter endt studietid. Vi ønsker i tillegg å være en engasjert kunnskapsformidler. Vi deltar i samfunnsdebatten, holder foredrag, skriver bøker og kronikker. Næring, forvaltning, media og andre interesserte er alltid velkommen til å ta kontakt.

Blogg: BFE Backstage

Ansatte ved Norges fiskerihøgskole:


Arrangementer


Trial lecture - MSc in Fisheries an Aquaculture Management and Economics Salpage Nesha Dushani

2. juni     13:15     Heldigital     Digitalt, Tromsø    

Disputas - MSc in Fisheries an Aquaculture Management and Economics Salpage Nesha Dushani

2. juni     14:30     Heldigital     Digitalt, Tromsø    

Trial lecture - MSc in Business Administration Julide Ceren Ahi

9. juni     10:15     Strømmes fra Store auditorium (E-101), NFH-bygget     Digitalt, Tromsø    

Disputas - MSc in Business Administration Julide Ceren Ahi

9. juni     12:15     Strømmes fra Store auditorium (E-101), NFH-bygget     Digitalt, Tromsø