Foto: MostPhotos.com

Institutt for bygg, energi og materialteknologi


English flag   

Kjernevirksomheten ved instituttet er utdanning, forskning og formidling innenfor byggrelaterte ingeniørfag.

Instituttets overordnede målsetning er å bidra til bærekraftig utvikling av landsdelen og nordområdene. Vi leverer ingeniørfaglig kompetanse til bygg- og anleggsnæringen på nasjonalt og internasjonalt nivå, men vi har også en sterk kobling til næringslivet i landsdelen. Instituttet er lokalisert ved campus Narvik, men tilbyr desentralisert ingeniørutdanning både i Alta og Mo i Rana, samt nettbaserte utdanninger. Instituttet har 350 studenter.

Institutt for Bygg-, Energi- og Materialteknologi tilbyr blant annet

  • Profesjonsutdanninger på master- og bachelornivå
  • Fleksible kvalifiseringsordninger for opptak
  • PhD-utdanning innen bygg- og energifag
  • Laboratorietjenester og oppdragsforskning for næringslivet. Noen eksempler på dette er materialprøving og -klassifisering, termografering og tetthetsprøving av bygg, akustiske målinger og inneklimaundersøkelser
  • Etterutdanningskurs
  • Arrangement av og tilrettelegging for faglige kurs, seminarer og konferanser

Ansatte ved Institutt for bygg, energi og materialteknologi: