Foto: Mathias Leines Dahle

Institutt for arktisk og marin biologi


        English flag   

Velkommen til Institutt for arktisk og marin biologi! 

Forskningen spenner veldig vidt – fra hav til fjell, fra individ til økosystem og fra mikroorganismer til arktiske dyr. Felles for all denne aktiviteten er at vi forsøker å forstå sammenhenger i komplekse biologiske systemer, slik at vi i fellesskap skal være bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer.

Ansatte ved Institutt for arktisk og marin biologi:
[Loading...]


Arrangementer


CloudEARTHi's Christmas Celebration

29. november     11:00     The University Library - Culture and Social science - UiT     Digitalt, Tromsø    

TODOS Bi-Annual Meeting

4. desember     12:00     Lille Auditorium E-102 NFH Building     Tromsø    

Disputation and trial lecture - Emma Frances Vogel

8. desember     10:15     Store auditorium, E-101, NFH-bygget     Digitalt, Tromsø    

Disputation and trial lecture - Christine Schumann Dybwad

11. desember     10:15     Store auditorium, E-101, NFH-bygget     Digitalt, Tromsø    

AquaVitae Scientific Conference day 2

1. oktober     14:15     Teams     Digitalt