Institutt for arktisk og marin biologi


       

Velkommen til Institutt for arktisk og marin biologi! 

Forskningen spenner veldig vidt – fra hav til fjell, fra individ til økosystem og fra mikroorganismer til arktiske dyr. Felles for all denne aktiviteten er at vi forsøker å forstå sammenhenger i komplekse biologiske systemer, slik at vi i fellesskap skal være bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer.

Blogg: BFE Backstage

Ansatte ved Institutt for arktisk og marin biologi:
[Loading...]


Arrangementer


Trial lecture - Master of technology Amos Samkumar

9. desember     10:15     Strømmes fra Store auditorium (E-101), NFH-bygget     Digitalt, Tromsø    

Disputas - Master of technology Amos Samkumar

9. desember     12:15     Strømmes fra Store auditorium (E-101), NFH-bygget     Digitalt, Tromsø    

Arctic Science Summit Week 2022

26. mars     09:00     Tromsø/digital     Digitalt