Om oss – Institutt for arktisk og marin biologi

Om oss – Institutt for arktisk og marin biologi

Om Institutt for arktisk og marin biologi

Institutt for Arktisk og Marin Biologi (AMB) samler seks forskningsgrupper i biologi i et stort institutt som er lokalisert på flere bygg. Instituttets faglige aktivitet spenner vidt og dekker forskning og utdanning fra molekylære mekanismer på cellenivå, fysiologiske tilpasninger hos organismer til økologiske interaksjoner i akvatiske og terrestre miljøer. Instituttet representerer en tidsriktig og spennende faglig enhet i biologi som møter faglige utfordringer innen grunnforskning, næringsrettet og forvaltningsrettet forskning med et sterkt fokus på Nordområdene. Instituttet har samarbeid med regionale institusjoner som Framsenteret, Havforskningsinstituttet og Bioforsk om omfattende nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Ved AMB er det for tiden 52 faste vitenskapelig ansatte, 7 administrative og 23 ansatte i tekniske stillinger, samt ca.70 midlertidig ansatte forskere, ph.d stipendiater og teknikere.
KONTAKT: 

Telefon: 776 46 000

E-post: vidar.a.sorum@uit.no

Adresse:
Institutt for arktisk og marin biologi
Biologibygget
Framstredet 39
9019 Tromsø 
[Loading...]