Forskningsgrupper og -sentre ved Institutt for arktisk og marin biologi

Forskerne ved UiT samarbeider på tvers av fag og landegrenser for å få frem ny og relevant kunnskap for utvikling av samfunnet.

Forskningsgrupper og -sentre ved Institutt for arktisk og marin biologi

Forskerne ved UiT samarbeider på tvers av fag og landegrenser for å få frem ny og relevant kunnskap for utvikling av samfunnet.