Forskning – Institutt for arktisk og marin biologi

Forskning – Institutt for arktisk og marin biologi

Fra mikroorganismer til økosystem

Vår forskning er i verdenstoppen på økologisk forskning både i terrestriske og akvatiske økosystemer. Vi har fokus på næringskjeder, populasjoner og interaksjoner både på land, i ferskvann og  i marine miljøer. Vi har også ledende forskere som jobber med dyrs fysiologiske tilpasninger i Arktis, evolusjon og veterinærmedisinske problemstillinger. Andre forskningsgrupper sprenger grenser på mikronivå, med planteceller og DNA, eller med næringsstoffer og plankton. Felles for oss alle er at vi har forskningsbase i Arktis, med et globalt perspektiv. Vi samarbeider med forskere over hele verden, men har også nært samarbeid med andre lokale forskningsmiljøer som Norsk Polarinstitutt, Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), Havforskningsinstituttet og mange fler. Vi ønsker å gjøre god grunnforskning, se på effekter av menneskelig påvirkning og gi gode råd til forvaltningen.

Vi har 31 prosjekter ved enheten: