Forskning – Institutt for arktisk og marin biologi

Forskning – Institutt for arktisk og marin biologi

Fra mikroorganismer til økosystem

Vår forskning er i verdenstoppen på økologisk forskning både i terrestriske og akvatiske økosystemer. Vi har fokus på næringskjeder, populasjoner og interaksjoner både på land, i ferskvann og  i marine miljøer. Vi har også ledende forskere som jobber med dyrs fysiologiske tilpasninger i Arktis, evolusjon og veterinærmedisinske problemstillinger. Andre forskningsgrupper sprenger grenser på mikronivå, med planteceller og DNA, eller med næringsstoffer og plankton. Felles for oss alle er at vi har forskningsbase i Arktis, med et globalt perspektiv. Vi samarbeider med forskere over hele verden, men har også nært samarbeid med andre lokale forskningsmiljøer som Norsk Polarinstitutt, Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), Havforskningsinstituttet og mange fler. Vi ønsker å gjøre god grunnforskning, se på effekter av menneskelig påvirkning og gi gode råd til forvaltningen.

Vi har 47 forskningsprosjekter ved enheten:


Masteroppgaver:
Uradnikova, Martina : Species validity of five common northern/Arctic spring bloom diatoms: a combined morphological and molecular study Slåtsveen, Trine-Lise : Assessing winter pasture quality in Sunnfjord wild reindeer area Schmidt, Simon Nordblad : Recreational fisheries target declining populations of brown trout (Salmo trutta L.) in Northern Norway as revealed by a genome wide array of SNP markers

Artikler og rapporter:
Hansen, Elisabeth / Huber, Nikolaus / Bustnes, Jan Ove / Herzke, Dorte / Bårdsen, Bård-Jørgen / Eulaers, Igor / Johnsen, Trond Vidar / Bourgeon, Sophie : A novel use of the leukocyte coping capacity assay to assess the immunomodulatory effects of organohalogenated contaminants in avian wildlife Åström, Emmelie / Sen, Arunima / Carroll, Michael Leslie / Carroll, JoLynn : Cold Seeps in a Warming Arctic: Insights for Benthic Ecology Sandvik, Hanno / Hilmo, Olga / Henriksen, Snorre / Elven, Reidar / Åsen, Per Arvid / Hegre, Hanne / Pedersen, Oddvar / Pedersen, Per Anker / Solstad, Heidi / Vandvik, Vigdis / Westergaard, Kristine Bakke / Ødegaard, Frode / Åström, Sandra Charlotte Helene / Elven, Hallvard / Endrestøl, Anders / Gammelmo, Øivind / Hatteland, Bjørn Arild / Solheim, Halvor / Nordén, Björn / Sundheim, Leif / Talgø, Venche / Falkenhaug, Tone / Gulliksen, Bjørn / Jelmert, Anders / Oug, Eivind / Sundet, Jan Henry / Forsgren, Elisabet / Finstad, Anders Gravbrøt / Hesthagen, Trygve H. / Nedreaas, Kjell Harald / Wienerroither, Rupert / Husa, Vivian / Fredriksen, Stein / Sjøtun, Kjersti / Steen, Henning / Hansen, Haakon / Hamnes, Inger Sofie / Karlsbakk, Egil / Magnusson, Christer / Ytrehus, Bjørnar / Pedersen, Hans Christian / Swenson, Jon / Syvertsen, Per Ole / Stokke, Bård Gunnar / Gjershaug, Jan Ove / Dolmen, Dag / Kjærstad, Gaute / Johnsen, Stein Ivar / Jensen, Thomas Correll / Hassel, Kristian / Gederaas, Lisbeth : Alien species in Norway: results from quantitative ecological impact assessments

Se alle oppføringer i Munin – Open research archive