Forskning – Institutt for arktisk og marin biologi

Forskning – Institutt for arktisk og marin biologi

Fra mikroorganismer til økosystem

Vår forskning er i verdenstoppen på økologisk forskning både i terrestriske og akvatiske økosystemer. Vi har fokus på næringskjeder, populasjoner og interaksjoner både på land, i ferskvann og  i marine miljøer. Vi har også ledende forskere som jobber med dyrs fysiologiske tilpasninger i Arktis, evolusjon og veterinærmedisinske problemstillinger. Andre forskningsgrupper sprenger grenser på mikronivå, med planteceller og DNA, eller med næringsstoffer og plankton. Felles for oss alle er at vi har forskningsbase i Arktis, med et globalt perspektiv. Vi samarbeider med forskere over hele verden, men har også nært samarbeid med andre lokale forskningsmiljøer som Norsk Polarinstitutt, Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), Havforskningsinstituttet og mange fler. Vi ønsker å gjøre god grunnforskning, se på effekter av menneskelig påvirkning og gi gode råd til forvaltningen.

Vi har 40 prosjekter ved enheten:


Masteroppgaver:
Myran, Ida Ward : Interactions between white-tailed eagle Haliaeetus albicilla, seabirds and tourism; how the breeding success of the endangered black-legged kittiwake Rissa tridactyla is affected Priyadarshi, Ribha : Plant-Soil Feedback: Alpine Grassland Plants in Home and Away soil Tulatz, Felix : Plastic ingestion by northern fulmars (Fulmarus glacialis) in Svalbard and plastic-related contaminants

Artikler og rapporter:
Tarling, Geraint A. / Freer, Jennifer J. / Banas, Neil S. / Belcher, Anna / Blackwell, Mayleen / Castellani, Claudia / Cook, Kathryn B. / Cottier, Finlo Robert / Daase, Malin / Johnson, Magnus L. / Last, Kim S. / Lindeque, Penelope K. / Mayor, Daniel J. / Mitchell, Elaine / Parry, Helen E. / Speirs, Douglas C. / Stowasser, Gabriele / Wootton, Marianne : Can a key boreal Calanus copepod species now complete its life-cycle in the Arctic? Evidence and implications for Arctic food-webs Müller, Oliver / Seuthe, Lena / Pree, Bernadette / Bratbak, Gunnar / Larsen, Aud / Paulsen, Maria Lund : How microbial food web interactions shape the arctic ocean bacterial community revealed by size fractionation experiments Eischeid, Isabell / Soininen, Eeva M / Assmann, Jakob J. / Ims, Rolf Anker / Madsen, Jesper / Pedersen, Åshild Ø. / Pirotti, Francesco / Yoccoz, Nigel / Ravolainen, Virve T. : Disturbance mapping in arctic tundra improved by a planning workflow for drone studies: Advancing tools for future ecosystem monitoring

Se alle oppføringer i Munin – Open research archive