Bente Haug


Viserektor


 • Haug, Bente. Enacting risk at Besseggen. Routledge 2012 ISBN 978-0-415-62072-7.s 80 - 93.
 • Johanson, Lisbeth Bergum; Haug, Bente. Hva bør styre studieplaners innhold? En undersøkelse blant norske reiselivs- og hotellstudenter. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2860-1.s 421 - 438.
 • Johanson, Lisbeth Bergum; Haug, Bente. Students' Preferred Learning Styles and the Importance of Curriculum Content: a Study of Norwegian Tourism and Hospitality Students. (omtale) Journal of Hospitality and Tourism Education 2008; Volum 20 (2). ISSN 1096-3758.s 24 - 33.
 • Haug, Bente. The Copernican Turn in Tourism. (omtale) Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2007; Volum 7 (Issue nr 2). ISSN 1502-2250.s 157 - 170.
 • Haug, Bente; Dann, Graham M.S.; Mehmetoglu, Mehmet. Little Norway in Spain. From Tourism to Migration. (omtale) Annals of Tourism Research 2007; Volum 34 (1). ISSN 0160-7383.s 20 - .
 • Haug, Bente. Expatriate, tourism. Springer Publishing Company 2016 ISBN 978-3-319-01383-1.
 • Haug, Bente; Heimtun, Bente. The Enactment of the North Cape Hall. Advancing the Social Scienc of Tourism 2011-06-27 - 2011-07-01 2011.
 • Haug, Bente. Sustainabillity and biosecurity in rural fram tourism - a recommendation to separate form work and tourism work. The 7th Circumpolar Agricultural Conference 2010-09-06 - 2010-09-08 2010.
 • Haug, Bente. DEALING WITH THE PROBLEM OF THE BLACK SWAN IN ADVENTURE TOURISM. Researching Tourism and Hospitality, the Nordic ways. International symposium. 2009-10-22 - 2009-10-25 2009.
 • Johanson, Lisbeth Bergum; Haug, Bente. Learning style preferences. The Critical Turn in Tourism Studies 2009-06-20 - 2009-06-24 2009.
 • Haug, Bente. Enacting attractions: the case of the Ice Hotel. Contested identities, contested cultures and contested rights 2009-09-23 - 2009-09-25 2009.
 • Haug, Bente. Bærekraftig turisme i vernede områder; et trekkplaster for den bevisste turisten. Verneområder som grunnlag for økt lokal verdiskapning 2006-10-25 - 2006-10-26 2006.
 • Haug, Bente. Den etiske turisten. utenTitteltekst 2006-09-28 - 2006-09-28 2006.
 • Haug, Bente. Bacheloroppgaven - en mulighet for næringstilkobling. Fagmøte, Høgskolen i Finnmark 2006-02-17 - 2006-02-17 2006.
 • Haug, Bente; Johanson, Lisbeth Bergum. Skriftlige oppgaver som evalueringsform. Fagmøte, Høgskolen i Finnmark 2006-09-17 - 2006-09-17 2006.
 • Abelsen, Birgit; Heimtun, Bente; Haug, Bente. Arktisk Meny - mer enn et godt måltid. 2002 (2) ISBN 8275711010.
 • Haug, Bente. Faculty Collaboration Across Borders. When Distance is a Challenge. The 7th Circumpolar University Co-Operation Conference, 2001 2001-08-19 - 2001-08-21 2001.
 • Haug, Bente. Modernitet og distriktskvinner - hvorfor reiser kvinnene fra bygda?. utenTitteltekst 2000.
 • Haug, Bente. Modern women and the peripheries - why are women leaving?. Women's Worlds 99:7th International Interdisciplinary Congress on Women 2000.
 • Haug, Bente. Seksuelle overgrep mot studenter ved Høgskolen i Finnmark. Rapport fra kartleggingsundersøkelse våren 1999. 1999 (12) ISBN 82-7938-045-0.
 • Haug, Bente. Å forstå samfunn : om metodologiske og andre tilnærminger. 1998 (2) ISBN 82-7541-165-3.
 • Haug, Bente. Helsetjenesten - mellom samfunn og medisin : en sosiologisk analyse avdrivkrefter som virker på og i helsetjenesten. 1998 (1) ISBN 82-7541-164-5.
 • Se alle arbeider i CRIStin →