ASVF

Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning

Om Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning

Forskerne ved Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning er opptatt av personer i utsatte posisjoner og mennesker med funksjonshindre. Vi forsker på deres deltakelse i samfunnet, som i skolen, på arbeidsplassen, i fritiden osv. Vi er spesielt opptatt av hva som kan fremme eller hindre deres mulighet til å delta i samfunnet. Medforskning er sentralt for oss, og vi jobber kontinuerlig med å inkludere de det gjelder i forskningen vår. Vi arrangerer et PhD-kurs med tittelen ‘Disability and inclusion research’.

Senterets kompetanse ligger i dets tverrfaglige tilnærming, ekspertise på kvalitative forskningsmetoder og samarbeidsbasert forskning, alt rettet mot å forbedre likestilling og deltakelse for utsatte grupper i det sirkumpolare nord.

Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning er forankret ved Institutt for vernepleie og er lokalisert ved UiT Norges arktiske universitet i Harstad.


Nyheter


Arrangement


Ingen arrangementer for øyeblikket

Oversikt over ASVFs tidligere arrangementer
(legg inn 'vernepleie' i søkefeltet)

Hvem er vi