dette studieprogrammet er ikke tilgjengelig
Dette studieprogrammet tilbys ikke på nåværende tidspunkt
Studiested Land
University of Gothenburg Sverige

Søk Master Public Health


Søkerinformasjon

Programmet ønsker både norsk- og engelskspråklige studenter.
International application deadline is November 15th 2022, it will be open for applications again 15th October 2022. 
Nordisk søknadsfrist for opptstart i august 2023 er 15. april, søknadsweb åpner 1. februar.
 
 
Om Master in Public Health

Ønsker du en forskningsorientert – og samtidig jobbrelevant – mastergrad som gir mange muligheter innenfor en voksende helsesektor, da er dette er noe for deg. Du får grundig innsikt i de store helsepolitiske utfordringene, og får solide metodiske forutsetninger for å kunne analysere hvilke intervensjoner som er best for å fremme folkehelsa. For eksempel: Hvordan er sammenhengen mellom utdanningsnivå og fedme? Hvor mye vil sukkerforbruket reduseres ved innføring av sukkeravgifter? Hvilke tiltak har vist seg mest effektive for å redusere røyking?

Studiet egner seg for kandidater med helsefaglig utdanning, men også for søkere med relevant bakgrunn fra f.eks. økonomi, samfunnsvitenskap eller realfag.

Første studieår gir bred innføring i epidemiologi, statistikk, helseøkonomi, medisinsk sosiologi og global helse. Tredje semester skal du velge tre valgfrie emner, eller du kan dra på utveksling. Siste semester skriver du masteroppgave over et selvvalgt tema.

Undervisningen er samlingsbasert og egner seg derfor som deltidsstudium. All undervisning foregår på engelsk, men eksamensoppgaver og masteroppgaven kan skrives på norsk. Kombinasjonen av norske og utenlandske studenter gir et spennende læringsmiljø.

Graden kvalifiserer for ledende stillinger i helsevesenet, og er grunnlag for opptak til PhD-program.

 

Heltid / deltid:

All undervising i de ulike emner er samlingsbasert, og egner seg derfor for studenter som har jobb ved siden av, og som ønsker å ta graden på deltid. Normert deltidsprogresjon på programmet er fire år.

Søkere som ønsker deltid søker som normalt i søknadsweb, deltid registreres ved oppstart i august.

Språk:

I alle emner gis forelesningene på engelsk, men arbeidskrav og eksamen kan besvares valgfritt på engelsk, norsk, dansk eller svensk.

 

International students:

The international application web for the academic year 2023 is open from 15th October until 15th November 2022, the next opportunity to apply will be in October 2022.

See the links under "Admission requirements" for more information regarding international admissions.
All international applicants should read the admisson requirements thoroughly.
Please note that the programme only accepts self-financing international students (see "Admission requirements").