Studier ved UiT


58 studieprogrammer:

Bioteknologi - bachelor, 3 år

Bygg, ingeniør - bachelor (nettbasert), 3 år

Studieretninger:

Computer Science - Master, 2 years

Computer Science - master, 2 years

Datateknikk, ingeniør - bachelor, 3 år

Studieretninger:

Engineering Design - Master, 2 years

Fysikk - bachelor, 3 år

Geologi - bachelor, 3 år

Informatikk - bachelor, 3 år

Integrert bygningsteknologi - sivilingeniør, 2 år

Kjemi - bachelor, 3 år

Matematikk - årsstudium, 1 år

Nautikk, ingeniør - bachelor, 3 år

Prosessteknologi, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei og 3-semester), 3 år

Statistics - master, 2 years