Informasjon til mastergradsstudenter

Velkommen som mastergradsstudent ved Institutt for samfunnsvitenskap!

På denne siden finner du informasjon som er viktig og nyttig i din studiehverdag. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med informasjonen du finner her. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med faglærer/emneansvarlig, studieprogramleder eller send e-post til aisi@hjelp.uit.no.


Kontrakten er viktig - den dokumenterer dine rettigheter og forpliktelser knyttet til arbeidet med mastergradsoppgaven.


Studenter på lektorutdanningen i språk og samfunnsfag finner kontrakten her. Når kontrakten er ferdig utfylt og signert, skal den leveres til studieprogramleder for mastergradsfaget (studieretningen).


Hvor lang skal masteroppgaven være? Hvordan er eksamen lagt opp? Kan jeg skrive sammen med noen andre? Hvordan endrer omfanget seg i så fall? 

Svaret på dette (og mer) finner du som regel i emnebeskrivelsen til masteroppgaveemnet på ditt studieprogram. Finner du ikke svaret i emnebeskrivelsen, så ta kontakt med din veileder eller med seminarleder på masteroppgaveemnet. 

Denne informasjonen ble sist oppdatert våren 2024. 

Oppdaterte emnebeskrivelser finner du til enhver tid i emnekatalogen (husk å endre "År/semester").  


Som mastergradsstudent på 2-årig mastergradsprogram har du anledning til å benytte deg av lesesalsplass på Campus. Institutt for samfunnsvitenskap disponerer lesesalsplasser følgende steder:
 

Lesesalsansvarlig: ingen utpekt enda.

Det skal være en lesesalsansvarlig på hver lesesal, som har oversikt over ledige lesesalsplasser. Når du har fått lesesalsplass tildelt av lesesalsansvarlig. På ditt studentkort skal du ha tilgang, har du ikke det - ta kontakt med aisi@hjelp.uit.no

Lektorstudenter på 5. året på Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 har mulighet til å få lesesalsplass på LESEHUSET (øst). Kontaktperson er Trine Lise Larsen, trine.lise.larsen@uit.no. Med forbehold om ledige plasser.


Mastergradsstudentene har egne kopi­maskiner utenfor lesesalene. Mer informasjon om hvordan du får utskrift, finner du her


Ta kontakt med din veileder eller studieprogramleder for å undersøke støtteordninger når det gjelder tema og gjennomføring av masteroppgaven.


Mastergradsoppgaven skal leveres som PDF-fil via nettstedet Munin og i WISEflow

Fristene for innlevering av mastergradsoppgaven er 15. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret.

Fristen utløper kl 14.00 innleveringsdagen.

Mal til forside finner du her.

Du finner utfyllende informasjon om innlevering av mastergradsoppgaven her. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med denne informasjonen i god tid før du skal levere oppgaven din.

Avdeling for IT har laget en informasjonsside for oppgaveskriving og formatering av lange Word-dokumenter. UiT tilbyr også kurs i formatering i Word samt kurs i annen nyttig programvare som Endnote. Informasjon om dette finner du på IT-avdelingen eller Universitetsbibliotekets sine hjemmesider. Du kan også finne informasjon om relevante kurs for masterstudenter i høyremargen på denne siden.

Hvis du ønsker å se på tidligere innleverte masteroppgaver kan du finne de i Munin.


I andre semester tar studentene SOA-3020, som er et praktisk metodekurs av to tredjedels semesters varighet der studenten gjennomfører et selvstendig antropologisk feltarbeid etter de tematiske, metodiske, etiske og regionale føringer i prosjektbeskrivelsen. Feltarbeid/datainnsamling bør planlegges tidligst mulig. I løpet av feltarbeidsperioden skal studenten holde nær kontakt med veileder, og emnet avsluttes med en feltrapport som skal være innlevert i begynnelsen av tredje semester.

Før du reiser på feltarbeid knyttet til emnet SOA-3020 må du ha:

  • Bestått SOA-3002 Prosjektutforming
  • Godkjent deltakelse på sikkerhetskurs med førstehjelpskurs (gis som del av SOA-3002)
  • Masterkontrakt - underskrevet av deg og veileder
  • Gjort etiske betraktninger - Prosjektet vurderes i forhold til Sikt sitt reglement for forskning
  • Undersøke om det kreves spesielle avtaler for å kunne gjennomføre feltarbeidet

Før feltarbeidets start skal studenten sende inn følgende skjema til aisi@hjelp.uit.no:

Ved utenlandreise:

Det anbefales også å gjøre følgende:

  • Sjekke om du trenger bekreftelse fra UiT på tilhørighet og formål med feltarbeidet (send e-post til aisi@hjelp.uit.no om du trenger dette)
  • Klargjøre samtykkeerklæring til informanter (kan gjøres i samarbeid med veileder)
  • Undersøke om Legathåndboken tilbyr passende stipend det kan søkes om

Dette er kun en veiledende liste. Husk at du selv er ansvarlig for å, til enhver tid, ha satt deg inn i
gjeldende reglement, studieprogram- og emnebeskrivelser.

Ansvarlig for siden: Kari Torill Guldahl
Sist oppdatert: 10.06.2024

Studieprogramledere:

Organisasjon og ledelse: Kjell Arne Røvik

Samfunnsplanlegging og kulturforståelse: Toril Merete Ringholm

Sosialantropologi: Trond Waage

Sosiologi: Truls Tunby Kristiansen

Statsvitenskap: Rasmus G. Bertelsen

Dersom du har spørsmål om studiet, må du sende en e-post til: aisi@hjelp.uit.no

 

Kurs for studenter: Universitetsbiblioteket tilbyr flere kurs i Endnote hvert semester, både for nybegynnere og viderekommende, og både for PC- og Macbrukere.
Ta kontroll over kildene dine og meld deg på!
Se her for kurs som tilbys.