Nettkurs:


Arrangementer ved biblioteket:

Starter: 23.10.2018 12.15
Slutter: 23.10.2018 14.00
Skype
Campus: Tromsø

Starter: 29.10.2018 09.15
Slutter: 29.10.2018 10.00
Skype
Campus: Tromsø

Starter: 29.10.2018 10.15
Slutter: 29.10.2018 11.00
Skype
Campus: Tromsø

Starter: 30.10.2018 09.15
Slutter: 30.10.2018 10.00
Skype
Campus: Tromsø

Starter: 30.10.2018 10.15
Slutter: 30.10.2018 11.00
Skype
Campus: Tromsø

Starter: 31.10.2018 09.15
Slutter: 31.10.2018 11.00
Skype
Campus: Tromsø

Starter: 01.11.2018 09.15
Slutter: 01.11.2018 10.00
Skype
Campus: Tromsø

Starter: 01.11.2018 09.15
Slutter: 01.11.2018 12.00
Teo H3 3.416
Campus: Tromsø

Starter: 02.11.2018 09.15
Slutter: 02.11.2018 10.00
Skype
Campus: Tromsø

Starter: 07.11.2018 10.15
Slutter: 07.11.2018 12.00
TEO-H1 1.323
Campus: Tromsø

Starter: 07.11.2018 12.00
Slutter: 07.11.2018 15.00
Skriverstua (Rom 1016)
Campus: Alta

Starter: 08.11.2018 12.45
Slutter: 08.11.2018 15.30
IKT-kursrom i biblioteket
Campus: Harstad

Starter: 12.11.2018 09.15
Slutter: 12.11.2018 10.00
Skype
Campus: Tromsø

Starter: 12.11.2018 10.15
Slutter: 12.11.2018 11.00
Skype
Campus: Tromsø

Starter: 13.11.2018 09.15
Slutter: 13.11.2018 10.00
Skype
Campus: Tromsø

Starter: 13.11.2018 10.15
Slutter: 13.11.2018 11.00
Skype
Campus: Tromsø

Starter: 14.11.2018 09.15
Slutter: 14.11.2018 11.00
Skype
Campus: Tromsø

Starter: 15.11.2018 09.15
Slutter: 15.11.2018 10.00
Skype
Campus: Tromsø

Starter: 16.11.2018 09.15
Slutter: 16.11.2018 10.00
Skype
Campus: Tromsø