Innlevering av masteroppgave - Studenter på HSL fakultetet

Innlevering av masteroppgave - Studenter på HSL fakultetet

Mastergradsoppgaven skal leveres inn via portalen MUNIN (og WISEflow for studenter på ILP).

Lenke til MUNIN:

https://www.ub.uit.no/iportal/ldap-login

Frister 

Det er to hovedfrister for levering av masteroppgaver, 15. mai i vårsemestret og 1. november i høstsemestret. Om innleveringsdato faller på helg eller helligdag vil frist for innlevering utsettes til neste ordinære virkedag.

Prosedyre for innlevering 
Studentene logger seg inn via sitt Student-IT brukernavn og passord. Student-IT-konto aktiveres her (alle registrerte studenter har muligheten til å aktivisere, trenger fødselsnummer og pin-koden fra semesteravgiftsblanketten). 

I MUNIN er det flere felt som må være fylt før man kan legge inn sin oppgave. Oppgaven skal være i PDF-format klargjort til trykking. Konverteringsverktøy kan lastes ned her.
Her kan du finne ut hvordan du lager en PDF-fil.

Oppgaven ansees ikke som levert før den er levert i MUNIN! Studenter på ILP må i tillegg levere i WISEflow f.o.m våren 2022.

Den informasjon man bør klargjøre før innlevering er (i tillegg til eget navn og oppgavens tittel):

 • Veileder(e)s navn og e-postadresse
 • Sammendrag ½ -1 side som dere blir bedt om å gi ved innelvering i MUNIN
 • Emneord man ev. ønsker å ha med for at den skal bli tilgjengelig for nettsøk. 


  Fakultetet ønsker å orientere spesielt om følgende punkter: 

  1. Oppgaven skal være redigert for 2-sidig trykk. Etter omslaget/forsiden ønsker vi at det legges inn en blank side, helt uten innhold. Dvs: Side 1 = UiTs masterforside. Side 2 = blank/uten innhold. Side 3 = her starter selve masteroppgaven. 

  2. Hvis det sammen med oppgaven skal leveres cd-rom må dette markeres i MUNIN ved innlevering. Dette gjøres i tekstboksen "Beskrivelse".

  3. Mal til forside som dere skal bruke, en norsk og en engelsk versjon finnes her. Dere må fylle ut emne-kode, fag, tittel, navn og tidspunkt for levering. Merk også at dere må skrive inn riktig institutt øverst på forsiden.

  4. Ved levering i MUNIN vil dere bli bedt om å gi et sammendrag av og definere noen nøkkelord for oppgaven deres. Disse skal fylles ut for å gjøre oppgaven lettere søkbar og mer tilgjengelig. Veileder kan være behjelpelig med å finne relevante søkeord.

  5. Vi gjør oppmerksom på at dere som studenter i samarbeid med veileder har ansvaret for at pdf-filen som leveres i MUNIN er fullstendig. Etter levering i MUNIN vil veileder få en elektronisk henvendelse hvor hun/han må bekrefte deres innlevering. Etter levering er det ikke mulig å endre på oppgaven. Vi ber dere derfor om å være nøyaktig i redigeringen og leveringen av oppgaven. Hvis dere trenger hjelp til konvertering til pdf, ta kontakt med administrativt personale på instituttene deres.

  6. Vi ber dere gi pdf-fila navnet thesis.pdf fordi filnavnet vil vises for offentligheten ved publisering. Hvis det er flere filer som skal legges ved, bruk et nøytralt navn på den eller de filene også.

  7. Kun for studenter på ILP: Fra og med våren 2022 skal masteroppgaver også leveres i WISEflow. Det er viktig at det er samme fil som lastes opp begge steder. Det er filen som leveres i WISEflow som videresendes til sensorkommisjonen og det er studentens ansvar å være sikker på at riktig fil leveres inn. 

  Publisering 
  Oppgaver levert i MUNIN blir i utgangspunktet publisert på nettet. Det fins reservasjonsmuligheter for det. Det kan for eksempel knyttes til at oppgaven behandler sensitiv informasjon. De som ønsker å reservere seg vil få en mulighet til å krysse av for det i registreringsskjemaet i MUNIN. 
  Blir oppgaven bedømt til stryk blir den ikke publisert. 

  Kvittering 
  Studentene vil få tilsendt en kvittering på at de har levert inn oppgaven sin. Kvitteringen sendes til studentens e-postadresse i vedkommendes student-IT-konto. Studenten blir informert om dette (og hvilken e-postadresse kvitteringen er sendt til) på siste skjermbilde etter fullført registrering. 

  Trykking
  Dette gjelder kun for studenter ved HSL fakultetet. Ved innlevering i MUNIN fyller studenten inn i egen rubrikk hvor mange trykte eksemplarer som en ønsker til seg selv, inntil 10 eksemplarer i sort hvitt. Dette er kostnadsfritt for studenten. 

 

 
Ansvarlig for siden: Martinsen, Leif Magne
Sist oppdatert: 23.05.2022 10:40