Innlevering av masteroppgave for studenter på HSL-fakultetet/Submission of master's thesis for students at the HSL faculty

Innlevering av masteroppgave for studenter på HSL-fakultetet/Submission of master's thesis for students at the HSL faculty

Mastergradsoppgaven skal leveres inn via portalen MUNIN og WISEflow.

Lenke til MUNIN:

https://www.ub.uit.no/iportal/ldap-login

Frister 

Det er to hovedfrister for levering av masteroppgaver, 15. mai i vårsemestret og 1. november i høstsemestret. Om innleveringsdato faller på helg eller helligdag vil frist for innlevering utsettes til neste ordinære virkedag.

Prosedyre for innlevering 
Du logger inn med vanlig brukernavn og passord (studentkontoen). 

I MUNIN er det flere felt som må være fylt før man kan legge inn sin oppgave. Krav til filformat i MUNIN. Oppgaver skal leveres som PDF-fil. Unntak gjelder for oppgaver eller vedlegg som ikke egner seg for pdf-formatet, eksempelvis ikke-tekstlig materiale. Trenger du hjelp til generering av eller konvertering til PDF, så ta kontakt med Orakelet.

Om innlevering av oppgave i Munin.


Oppgaven ansees ikke som levert før den er levert i MUNIN og WISEflow.

Den informasjon man bør klargjøre før innlevering er (i tillegg til eget navn og oppgavens tittel):

 • Veileder(e)s navn og e-postadresse
 • Sammendrag ½ -1 side som du blir bedt om å gi ved innelvering i MUNIN
 • Emneord man ev. ønsker å ha med for at den skal bli tilgjengelig for nettsøk. 


  Fakultetet ønsker å orientere spesielt om følgende punkter: 

  1. Oppgaven skal være redigert for 2-sidig trykk. Etter omslaget/forsiden ønsker vi at det legges inn en blank side, helt uten innhold. Dvs: Side 1 = UiTs masterforside. Side 2 = blank/uten innhold. Side 3 = her starter selve masteroppgaven. 


  2. Mal til forside som du skal bruke, en norsk og en engelsk versjon finnes her. Du må fylle ut emne-kode, fag, tittel, navn og tidspunkt for levering. Merk også at riktig institutt må skrives inn øverst på forsiden.

  3. Ved levering i MUNIN vil du bli bedt om å gi et sammendrag av og definere noen nøkkelord for oppgaven. Disse skal fylles ut for å gjøre oppgaven lettere søkbar og mer tilgjengelig. Veileder kan være behjelpelig med å finne relevante søkeord.

  4. Vi gjør oppmerksom på at du som student har ansvaret for at pdf-filen som leveres i MUNIN er fullstendig. Etter levering i MUNIN vil veileder få en elektronisk henvendelse om at innlevering i MUNIN. Etter levering er det ikke mulig å endre på oppgaven. Vi ber deg derfor om å være nøyaktig i redigeringen og leveringen av oppgaven. Hvis du trenger hjelp til konvertering til pdf, ta kontakt med administrativt personale på ditt institutt.

  5. Vi ber deg gi pdf-fila navnet thesis.pdf fordi filnavnet vil vises for offentligheten ved publisering. Hvis det er flere filer som skal legges ved, bruk et nøytralt navn på den eller de filene også.

  6. Masteroppgaver skal også leveres i WISEflow. Det er viktig at det er samme fil som lastes opp begge steder. Det er filen som leveres i WISEflow som videresendes til sensorkommisjonen og det er studentens ansvar å være sikker på at riktig fil leveres inn. 

  Publisering 
  Oppgaver levert i MUNIN blir i utgangspunktet publisert på nettet. Det fins reservasjonsmuligheter for det. Det kan for eksempel knyttes til at oppgaven behandler sensitiv informasjon. De som ønsker å reservere seg vil få en mulighet til å krysse av for det i registreringsskjemaet i MUNIN. 
  Blir oppgaven bedømt til stryk blir den ikke publisert. 

  Kvittering 
  Du vil få tilsendt en kvittering på at de har levert inn oppgaven sin. Kvitteringen sendes til studentens e-postadresse i vedkommendes student-IT-konto. Du blir informert om dette (og hvilken e-postadresse kvitteringen er sendt til) på siste skjermbilde etter fullført registrering. 

  Trykking
  Fra og med høst 2023 må studenter selv bestille og betale for trykking av mastergradsoppgaver. Bestilling gjøres på UiT trykkeriet.

 

 


EnglishAnsvarlig for siden: Evensen, Anita
Sist oppdatert: 14.09.2023 09:58