MUNIN." /> MUNIN." />
Innlevering av masteroppgave

Innlevering av masteroppgave

Mastergradsoppgaven skal leveres inn via portalen MUNIN.

Frister 

Det er to hovedfrister for levering av masteroppgaver, 15. mai i vårsemestret og 1. november i høstsemestret.

Prosedyre for innlevering 
Studentene logger seg inn via sitt Student-IT brukernavn og passord. Student-IT-konto aktiveres her (alle registrerte studenter har muligheten til å aktivisere, trenger fødselsnummer og pin-koden fra semesteravgiftsblanketten). 

I MUNIN er det flere felt som må være fylt før man kan legge inn sin oppgave. Oppgaven skal være i PDF-format klargjort til trykking. Konverteringsverktøy kan lastes ned her.
Her kan du finne ut hvordan du lager en PDF-fil.

Oppgaven ansees ikke som levert før den er levert i MUNIN! 

Den informasjon man bør klargjøre før innlevering er (i tillegg til eget navn og oppgavens tittel):

 • Veileder(e)s navn og e-postadresse
 • Sammendrag ½ -1 side som dere blir bedt om å gi ved innelvering i MUNIN
 • Emneord man ev. ønsker å ha med for at den skal bli tilgjengelig for nettsøk. 


  Fakultetet ønsker å orientere spesielt om følgende punkter: 

  1. Oppgaven skal være redigert for 2-sidig trykk. Etter omslaget/forsiden ønsker vi at det legges inn en blank side, helt uten innhold. Dvs: Side 1 = UiTs masterforside. Side 2 = blank/uten innhold. Side 3 = her starter selve masteroppgaven. Første kapittel bør begynne på oddetallsider på høyre side. Blanke sider må legges inn for å få dette til. Dette er viktig da det ikke vil være mulig å redigere oppgaven i ettertid og for at sidenummerering skal bli riktig.

  2. Hvis det sammen med oppgaven skal leveres cd-rom må dette markeres i MUNIN ved innlevering. Dette gjøres i tekstboksen "Beskrivelse".

  3. Mal til forside som dere skal bruke, en norsk og en engelsk versjon finnes her. Dere må fylle ut emne-kode, fag, tittel, navn og tidspunkt for levering. Merk også at dere må skrive inn riktig institutt nederst på siden.

  4. Ved levering i MUNIN vil dere bli bedt om å gi et sammendrag av og definere noen nøkkelord for oppgaven deres. Disse skal fylles ut for å gjøre oppgaven lettere søkbar og mer tilgjengelig. Veileder kan være behjelpelig med å finne relevante søkeord.

  5. Vi gjør oppmerksom på at dere som studenter i samarbeid med veileder har ansvaret for at pdf-filen som leveres i MUNIN er fullstendig. Etter levering i MUNIN vil veileder få en elektronisk henvendelse hvor hun/han må bekrefte deres innlevering. Etter levering er det ikke mulig å endre på oppgaven. Vi ber dere derfor om å være nøyaktig i redigeringen og leveringen av oppgaven. Hvis dere trenger hjelp til konvertering til pdf, ta kontakt med administrativt personale på instituttene deres.

  6. Vi ber dere gi pdf-fila navnet thesis.pdf fordi filnavnet vil vises for offentligheten ved publisering. Hvis det er flere filer som skal legges ved, bruk et nøytralt navn på den eller de filene også.

  Publisering 
  Oppgaver levert i MUNIN blir i utgangspunktet publisert på nettet. Det fins reservasjonsmuligheter for det. Det kan for eksempel knyttes til at oppgaven behandler sensitiv informasjon. De som ønsker å reservere seg vil få en mulighet til å krysse av for det i registreringsskjemaet i MUNIN. 
  Blir oppgaven bedømt til stryk blir den ikke publisert. 

  Kvittering 
  Studentene vil få tilsendt en kvittering på at de har levert inn oppgaven sin. Kvitteringen sendes til studentens e-postadresse i vedkommendes student-IT-konto. Studenten blir informert om dette (og hvilken e-postadresse kvitteringen er sendt til) på siste skjermbilde etter fullført registrering. 

  Trykking
  Ved innlevering i MUNIN fyller studenten inn i egen rubrikk hvor mange trykte eksemplarer som en ønsker til seg selv, inntil 10 eksemplarer i sort hvitt. Dette er kostnadsfritt for studenten. Dersom det er fargesider i oppgaven skal det spesifiseres hvilke sider som skal trykkes i farge. 


 

 
Ansvarlig for siden: Leif Magne Martinsen
Sist oppdatert: 10.05.2021 11:42