FUGLAN VEIT

FUGLAN VEITs målsetting er å gi ny kunnskap og oppmerksomhet til sjøfugler som del av den nordnorske kystkulturen og gjennom dette bidra til å forbedre hekkesituasjonen for truede sjøfugler som søker beskyttelse fra mennesker i hekketiden.

Sjøfuglbestandene er i alarmerede nedgang. Prosjektdeltakerne ser behov for nye allianser i forvaltning og omsorg for truede sjøfugler i en tid med store klima og miljøendringer.  Prosjektet vil undersøke det stedsskapende potensial i menneske-fugl relasjoner og hvordan slike perspektiver kan gi nye bidrag i forvaltningen av både mennesker og sjøfugl. Gjennom mer-enn-menneskelige tilnærminger og fellesskapende metoder, vil sammenhenger mellom kulturelt og biologisk mangfold utforskes for å møte klimaendringer og tap av biodiversitet.

Siste nytt

Siste blogginnlegg

[Loading...]