FUGLAN VEIT

BoBy prisen 2023 - hederlig omtale til FUGLAN VEIT

"For de prosjektene juryen velger å hedre, er det lagt vekt på at prosjektene viser vilje og evne til å overskride grenser for både kunnskapsinnhenting og gjennomføring" skriver juryleder Gisle Løkken til UiT.

Se  mer om saken i link til UiTs

https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=830909