FUGLAN VEIT

Krykkjehotell-planer i Vardø

Vardø og Varanger har lenge vært internasjonalt kjent som verdens beste arktiske fugledestinasjon. Regionen er lett tilgjengelig for et internasjonalt publikum og området huser store bestander av globalt sjeldne arter.Gjennom prosjektet “Fuglan veit” er vi igang med planleggingen av et krykkjehotell i Vardø.

 

Regionens unike fugleliv henger tett sammen med de rike havområdene. Dessverre er mange sjøfugler truet og bestandene synker i et alarmerende tempo. Dette skyldes alt fra matmangel til global oppvarming. Årsakene er mange og komplekse. Krykkja fremstår som både vanlig og tallrik i Vardø, og de siste årene har de i stor stil flyttet inn i havna i Vardø.

Inngangen til Vardø havn (Hornøya i ryggen) Foto: Eik Kristensen/ Varanger Photo

Krykkjene er også fiskere og inne i havna finner de ly og trygghet for farene ute på havet. Havørn, ravn og andre rovfugler utgjør en trussel mot krykkja, men inne i Vardø havn får de være i fred. Lyden av krykkja er et sikkert vårtegn, og de blir heldigvis tatt godt imot av de fleste. For byens tilreisende turister er krykkjene noe eksotisk og spennende, og krykkjene på Pomormuseet er nok de mest fotograferte fuglene i Finnmark!

 

Vi skal undersøke muligheten for å hjelpe krykkjene i hekkeperioden gjennom å bygge nye krykkjehotell. Flere kystbyer opplever at krykkjene flytter inn i byer og havner. Uten god tilrettelegging og planlagte fasiliteter, kan dette by på problemer. Noen plasser har dette allerede skapt debatt og konflikt, som f.eks i Tromsø.

 

Nå går prosjektteamet i gang med å utvikle hotellplaner, i egnet utforming på egnede lokaliteter. I mai skal et eget prosjektteam i gang med å planlegge krykkjehotellet. Vardø kommune, Vardø Næringsforening,  Varanger museum avd. Vardø, Biotope Natur og Arkitektur, UIT og NINA samarbeider i prosjektet.

Krykkjeveggen på Hornøya i 20213 Foto: T. Amundsen, Biotope

 

Forhåpentligvis kan Vardø bli en foregangsby som viser hvordan man både kan ta vare på truede arter, skape reiselivsattraksjoner av dette, og unngå konflikt.

Krykkjer på Brodkorbsjåene i Vardø Foto: T. Amundsen, Biotope