FUGLAN VEIT

SOUND OF SILENCE - når lyden av sjøfuglene blir borte

I stillhetens tid i fugleværene og fuglefjellene, er verdens natur og kulturarv på vei mot stupet? Hva gjør vi?

-          Hvordan synliggjøre de utfordringer vi står overfor?

-          Hvordan skape engasjement for natur og miljø?

-          Hva gjør det med oss og vår identitet når lyden av sjøfuglene blir borte?

Slike spørsmål stiller vi i prosjektet «Sound of Silence» som er Vegas bidrag inn i «Fuglan veit». «Sound of Silence» er også en del av programmet for Bodø som europeisk kulturby i 2024: ARCTICulation.

Rita Johansen, Leder Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv, lokal koordinator FUGLAN VEIT

4. oktober 2021

 

Hovedmålet med «Sound of Silence» er å få satt situasjonen for sjøfuglene på den nasjonale og internasjonale agendaen.

Delmål:

  • - å få skapt en felles forståelse av hva som er situasjonen for sjøfuglbestandene og hva som kan gjøres for å redde verdens sjøfugler
  • - å få utviklet ny kunnskap om sjøfuglene
  • - å få utviklet et kunstnerisk fellesskap om en felles problemstilling mellom verdensarvsteder og andre steder med store sjøfuglbestander

 Symposium

Gjennom «Sound of Silence» og i samarbeid med «Fuglan veit» skal vi gjennomføre et symposium med workshops som blir et møte mellom forskning, formidling, kunst og praktisk kunnskap fra steder i Norge og Europa; et møte mellom akademia, profesjonell kunst og lokalsamfunnene med den praktiske kunnskapen. Symposiet vil kunne presentere erfaringene fra «Fuglan veit» om den praktiske kunnskapen på stedene – før og nå og våre grep for å hjelpe sjøfuglene. Samtidig vil vi presentere siste nytt fra forsknings- og overvåkingsprogrammer for sjøfugl i Europa og Norge, om klimaendringer og situasjonen i havet.

Vi ønsker diskusjoner mellom forskere og representanter fra lokalsamfunnene: hva er de praktiske observasjonene? Kan forskerne lære noe av den praktiske kunnskapen? Og kan lokalsamfunnene lære noe av forskerne? Kan de i fellesskap få satt situasjonen for sjøfuglene på den nasjonale og internasjonale agendaen? Kan veien mot stupet ta en U-sving?

Symposiet vil også bli arena for å formidle de kunstneriske uttrykkene som er utviklet gjennom arbeidsperioden 2021 – 2024: innen billedkunst, foto, film, musikk og andre uttrykk. Om vi tenker møte mellom stedene; hvordan bruker vi kunst for å skape en universell forståelse og fortolkningsramme I samfunnet og for sjøfuglenes miljø. Og om sammenhengen mellom øyenes natur, biologi, økologi og vår levemåte.

 

Bakgrunn

Rundt i Norge og Europa finnes andre øyer og steder der naturen med fuglelivet har spilt en helt sentral rolle i menneskenes liv. Eksemplene er mange langs Europas kyster. Symposiet i 2024 vil ta utgangspunkt i verdensarvstedene Vadehavet og Vegaøyan, men også andre steder med sterke lokale sjøfugltradisjoner som Træna og Røst.  Etter hvert som arbeidet utvikler seg med Fuglan Veit workshopene hos de andre partnerne, Vardø og Porsanger, vil disse også kunne bidra til symposiet gjennom å vise mangfoldet av lokale sjøfuglpraksiser langs kysten av Nord-Norge.         

Oppstart av arbeidet

Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv har hatt samarbeid med de to kunstnerne Vibeke Steinsholm og Åse Liv Hauan om å utvikle den kunstneriske delen av «Sound of Silence». En del av arbeidet er konkretisering av arbeidsområder og å finne kunstnere som er opptatt av de problemstillingene som prosjektet fokuserer på. Den samiske kunstneren Joar Nango har besøkt Vegaøyan og ønsker å bli med.

I høst har vi etablert en lokal prosjektgruppe som skal forberede vårens workshoper i «Fuglan veit». Disse workshopene vil bidra til å dokumentere det potensial tradisjonskunnskap har for å bedre hekkesuksessen for sjøfugler og gi innganger til å dokumentere hvordan klima- og miljøendringer påvirker sjøfuglbestanden. Basert på lokalt arkivmateriale fra Sjøfuglprosjektet 1975-78 (Bratrein, Tø museum) skal billedkunstner Vibeke Steinsholm lage fire små utstillinger som blir inspirasjonspunkt for fortellerworkshopen. Mentor i forberedelsene av utstillingene vil være den kanadiske kunstneren Pam Hall, som har jobbet med å dokumentere praktisk tradisjonskunnskap ved Memorial University of Newfoundland  https://encyclopediaoflocalknowledge.com/

 

Ulike kunstneriske uttrykk

Utstillingene som Vibeke Steinsholm skal utvikle, vil kunne bli utgangspunkt for andre aktiviteter og som del av symposiet i Bodø. Det vil også en messe som de to musikerne Martin Kvaløy og Kyrre Evjent Slind her fra Sør-Helgeland samarbeider om. Messen er med utgangspunkt i fuglelyder og verket vil bli framført bl.a. her i Vegaøyan våren 2022 - og forhåpentligvis i Bodø 2024.

Et viktig mål i «Sound of Silence» er å knytte kontakt mot europeiske steder med store sjøfuglbestander. Vi har i høst fått tatt de første kontaktene mot verdensarvområdet Vadehavet som strekker seg gjennom Danmark, Tyskland og Nederland. I dette området raster millioner av sjøfugler på trekk mot nord eller sør. Vi ønsker et samarbeid med kunstnere der som jobber i et mer-enn-menneskelig tilnærming og planlegger en studietur i mars 2022 for å knytte kontakter.