FUGLAN VEIT

Utstillingsbannere fra verksted i Vardø mai/juni 2022

FUGLAN VEITs utstilling og verksted i Vardø fant sted 30.mai-2. juni 2022, med Vardø Næringsforening og Varanger Museum, avd. Vardø som vertsskap.  Programmet var variert med filmvisning, seminar og utflukt til Hornøya, samt krykkjevandring i Vardø by sammen med to generasjoner fugleforskere fra Hornøya, Tone Reiertsen og Rob Barret.  Utstilling åpnet tirsdag 31. mai og hadde fokus på 1970-tallets eggsanking på Reinøy hvor skoleungene ble leid inn som eggsankere, samt fokuserte på eggsankinga som har skjedd i fuglefjellene rundt Vardø både innover i fjorden, Ekkerøy, og på yttersia i Syltefjordstauran.  Dagen etter var det fortellerverksted for etterkommere av de som ble intervjuet i Sjøfuglarkivet fra 1970 tallet, deltakere i eggplukka både på Reinøya og i fuglefjellene.  Her er utstillingsbannerene som ble laget til arrangementet.

Hvorfor bannere?

Flere av våre partnere har ikke egne utstillingslokaler. Vi måtte derfor tenke mer fleksibelt og mobilt, og lage utstillinger som kunne være mobile og brukes i flere sammenhenger.  For Varanger museum var det viktig at utstillinga også kunne benyttes i deres formidlingsarbeid overfor barn og unge.  Vi valgte derfor å presentere klipp fra arkivet og bildene å mobile bannere. Arkivmaterialet er i liten grad analysert og bearbeid.  Vi har ønsket å presentere klippene i et "råformat" slik at deltakerne i fortellerverkstedene kunne reflektere fritt ut fra eget minne og lokal kunnskap, og være bidragsytere i analyser av dette arkivmaterialet.

Eggplukking på Reinøya,

Banneren tar utgangspunkt i Kjersti Skavhaugs rapport fra en eggsankingstur med skoleungene 3. juni 1977.  Det gir et innblikk i hvordan eggplukkinga skjedde i regi av Kommandanten på Vardøhus festning og kjøpmann Sverre Haagensen fra Festningsgatens kolonial i Vardø.  En av "stjerneplukkerne" fra denne tiden, Leif Kofoed, var Skavhaugs guide under oppholdet, og Leif Kofoed var også med på fortellerverksted og holdt også et foredrag om sine opplevelser som "stjerneplukkeren" fra 1970 tallets eggsanking på Reinøya.

Baner Eggplukking på Reinøya Foto: K.Skavhaug/ H.D.Bratrein

Fuglefjellene

Den andre banneren har fokus på intervjuer som omhandler bruken av fuglefjellene.  Fangsten i fuglefjellene var i følge intervjuene for lengst over, men ennå praktiseres eggsankinga, både gjennom klatring og gjennom bruk av hov.  I intervjuene er det også nedtegnelser på stedsnavn i fuglefjellene, noe som også vitner om at dette var ormåder som ble godt brukt. 

Banner fuglefjellene Foto: Bratrein, Skavhaug, mfl

Krykkja i Vardø - roll-up

Fokus for Vardøs sjøfugl engasjement var krykkja, både den alarmerende nedgangen i bestanden og at den flytter til byen. Bykrykkja omtales i dag som et nytt fenomen, men i Sjøfuglarkivet finner vi referert en prat på kaia i Vardøvågen som forteller når krykkjene begynte å hekke i byen.

Etterbruk

Bannerne ble også brukt i Varanger Museums pop-up utstilling i Vardø sommeren 2022 og oppbevares ved Varanger museum, avd. Vardø.