FUGLAN VEIT

Folk og fugler - utstillinger og verksteder Ingøy og Porsanger

Mearrasiida, FUGLAN VEITS partner i Porsanger, inviterer til utstillinger og verksteder.  Første stopp på programmet er til Ingøy, hvor Beate Burstad har regien, knyttet til Ingøy bygdelags Måseggfestivalen, helga 5.-7. mai.  Neste stopp er Porsanger, hvor utstilling og fortellerverksteder finner sted på Naturhuset, Stabbursneset, 9.-10. mai.  Vi ser fram til spennende dager hvor både kyst- og fjordbefolkning i Finnmark deler av sine erfaringer og kunnskaper om sjøfugl.

FUGLAN VEIT – lokale praksiser og alliansebygging som ressurser i forvaltning av truede sjøfugler

I samarbeid med lokale partnere på Vega, I Porsanger og Vardø, har FUGLAN VEIT som mål å skape ny kunnskap og oppmerksomhet om sjøfugl som del av kystkulturen.  Sjøfuglene er i alarmerende nedgang og FUGLAN VEIT ønsker å bidra til å forbedre hekkesituasjonen for truede sjøfugler.  Vi ser behov for nye allianser mellom forskere og lokale kunnskapsutøvere som tar vare på fuglene i den sårbare hekketiden. 

 På 1970-tallet dro forskere fra Tromsø museum landsdelen rundt for å dokumentere kystbefolkningens kunnskaper og praksiser om sjøfugl (Bratrein 1975-78). Hundrevis av intervjuer, lydopptak, notater og bilder ble tatt: i egg- og dunværene; av ulike eggsankingspraksiser og av sjøfuglfangsten.  I samarbeid med lokale partnere benytter FUGLAN VEIT det snart 50 år gamle arkivet i lokale utstillinger og fortellerverksteder hos partnerne.  Arkivmaterialet ser vi som et redskap for å minnes og å løfte fram rik og håndbåren kunnskap om sjøfugl. Det vil gi muligheter til å reflektere over kontinuitet og endring, og hvordan kystbefolkningens omsorg og skjøtsel kan bidra til en bedre forvaltning av truede sjøfugler i en tid med store klima og miljøutfordringer.  Verkstedene skjer i samarbeid med etterkommere og lokale utøvere hos partnerne.

Våren 2022 hadde vi utstillinger og verksteder på Vega og i Vardø. I år er det utstilling og verksted i Porsanger og på Ingøy i regi av vår samarbeidspartner Mearrasiida i Indre Billefjord.  

Lenke til

Program for Ingøy

Program for Porsanger