FUGLAN VEIT

Om prosjektet

FUGLAN VEIT har som mål å skape ny kunnskap og oppmerksomhet om sjøfugl som del av kystkulturen.  Sjøfuglbestanden er i alarmerende nedgang globalt, så vel som nasjonalt, og prosjektdeltakerne ser behov for nye allianser i forvaltning og omsorg for truede sjøfugler i en tid med store klima og miljøendringer. Fokus er på to sirkumpolare arter, ærfugl (Somateria mollissima) og krykkje (Rissa tridactyla). Mens ærfuglen gjennom århundrer har søkt menneskenes beskyttelse i hekkeperioden, har krykkja ganske nylig blitt en "urban bråkebøtte" som invaderer byrommet med skitt og skrål. 

FUGLAN VEIT (2021-2024) er et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av NFR, MILJØFORSK (p.nr 320848) og godkjent av NSD, Norsk Senter for Forskningsdata. Prosjektet ledes av UiT, Norges arktiske universitet, i samarbeid med Sámi Allaskuvla og NINA, samt tre lokale partnere i Vega, Vardø og Porsanger. Partnerlokalitetene representerer en historisk og etnisk bredde i tradisjonell bruk og forvaltning av sjøfugl.  Prosjektet benytter også et arkiv fra 1970-tallet, Sjøfuglprosjektet (Tromsø Museum), som inneholder flere hundre intervjuer hvor folk langs hele kysten forteller om hvordan de har stelt med og nyttiggjort seg sjøfuglene. Dette arkivet vil bli benyttet i lokale workshoper på de tre partnerstedene for å aktualisere sjøfugl som del av kystkulturen, i dag og for framtiden. To praktiske hekkeworkshoper skal gjennomføres: En hvor vi lærer om det praktiske arbeidet med å stelle for ærfuglen (Vega) og den andre, hvor vi undersøker hvordan man praktisk kan tilrettelegge for at krykkja får en bedre hekkesituasjon i byen (Vardø). Gjennom disse aktivitetene vil vi undersøke felles-skapende metoder, undersøke det stedsskapende potensial i menneske-fugl relasjoner, og hvordan slike perspektiver kan gi nye bidrag i forvaltningen av både sjøfugl og mennesker.  

I samarbeid med kunstneriske aktører vil partnerne bidra til formidling fra prosjektaktivitetene tilpasset egne utfordringer og behov.  I Vardø planlegges et krykkjehotell, i Vega vil prosjektet bidrat til et internasjonalt symposium "Sound of Silence" Bodø Europeisk kulturhovedstad 2024, og en FUGLAN VEIT antologi om menneske-fugl historier planlegges. Prosjektet finansierer et doktorgradsstipend (3år) og 3 masterstipender i visuell antropologi. 

Les mer om Vega

Les mer om Vardø

Les mer om Porsanger