FUGLAN VEIT

SOUND OF SILENCE - et symposium med workshops og utstillinger

Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv skal sammen med Bodø2024 arrangere et symposium med workshops som blir et møte mellom forskning, forvaltning og kunst fra noen steder i Norge og Europa. Politikere blir også utfordret!

Tanken er at symposiet med side events skal være et møte mellom forskning, forvaltning og kunst; et møte mellom akademia, profesjonell kunst og lokalsamfunnene med sin praktiske kunnskap.

Konferansen er en del av prosjektet «Sound of Silence – Lyden av stillhet», en tittel inspirert  av hvordan lyden av fuglene i fuglefjellene og fugleværene stilner stadig flere steder. Vårt mål er å bidra til at utviklingen skal snu. Samarbeidspartnere er UiT – Norges Arktiske Universitet, Bodø2024, Nordland fylkeskommune, Randsone Vega og Kunstbruket ved Vibeke Emilie Steinsholm, Vega kommune og Vega Verdensarvsenter.

Forskning og praktisk kunnskap

De som åpner konferansen i Stormen er fuglevokter Hildegunn Nordum fra Lånan og kystfisker og fuglevokter Magne Jensen fra Fleinvær. De skal fortelle hvordan de opplever situasjonen og hva de tror kan hjelpe.
Blant øvrige innledere og deltakere er Nina Vik, norsk kontakt for FNs naturpanel, forfatter og naturvernrådgiver Martin Eggen, sjøfuglforsker Tycho Anker-Nilssen og Arne Ivar Mikalsen, fylkesråd for samfunn, kultur og miljø. Flere av forskerne ved universitet i Tromsø er medvirkende i programmet, bl.a forsker Bente Sundsvold som er prosjektleder for «Fuglan veit» og forsker Tone Kristin Reiertsen fra Norsk institutt for naturforskning. Prosjektet «Fuglan veit» ønsker å løfte lokalkunnskapen og skape nye allianser i forvaltning og omsorg for truede sjøfugler i en tid med store klima og miljøutfordringer.  

Lenke til arrangement, program og påmelding: SOUND OF SILENCE BODØ 2024

Lenke til utstilllinger og verksteder VAGRANT: SOS Bodø utstillinger og verksteder

VELKOMMEN