Stor aktivitet til tross for koronaen

Koronapandemi til tross – det skjedde mye spennende ved UiT i Alta i 2020 selv om avstand og spriting av hender kanskje hadde størst fokus i store deler av fjoråret. Alt for å unngå spredning av covid-19 i lokalsamfunnet.

Rektor Husebekk og ordfører Nielsen i alta signerer samarbeidsavtale
STYRKET SAMARBEID: UiTs rektor Anne Husebekk besøkte Alta før Finnmarksløpet startet i 2020 og undertegnet samarbeidsavtale mellom UiT og Alta kommune som ordfører Monica Nielsen signerte for. Foto: Magne Kveseth
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 15.02.21 14:00 Oppdatert: 15.02.21 15:46
Arktis Bærekraft Helse og velferd Idrett og friluftsliv Klima Om UiT Reiseliv Samfunn og demokrati Urfolk Alta

Viserektor Sveinung Eikeland legger stor vekt på samarbeidsavtalen som ble inngått mellom UiT og vertskommunen Alta i mars i 2020, og som rektor Anne Husebekk og ordfører Monica Nielsen undertegnet.

Vertskommune og nordområdene

Denne avtalen vil i løpet av 2021 materialisere seg i et utvidet samarbeid, blant annet om det såkalte «Smarthuset» for bruk av velferdsteknologi i hjemmetjenestene og ytterligere samhandling knyttet til bruken av «Via-senteret» ved UiT i Alta.

Sjekk ut mer om avtalen her

Utenriksministeren kommer til campus Alta
UTENRIKSMINISTEREN: Her ankommer utenriksminister Ine Eriksen Søreide campus Alta hvor hun ble møtt av viserektor Sveinung Eikeland og Altas ordfører Monica Nielsen til innspillsmøte om Nordområdemeldingen. Foto: Magne Kveseth

Eikeland peker ellers på de to besøkene av utenriksministeren i samband med presentasjonen av Nordområdemeldingen.

– Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har deltatt på to fine arrangement knyttet til nordområdepolitikken og arbeidet med Regjeringens nyeste nordområdemelding. Og det faktum at meldinga ble lagt fram i Alta, stadfester at også vi har en posisjon i utformingen av denne, sier Eikeland.

UiT og regjeringens nordområdemelding

Betydningen av partnerskap

Han legger til at også Finnmarksløpet var en god markering for UiT inntil løpet ble stanset. 

Professor Anders Malmberg, prorektor ved Uppsala universitet og medlem av UiT sitt styre, oppsummerte ifølge Eikeland fornøyd de to-tre dagene i Alta i samband med Finnmarksløpet. For han fikk treffe Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon, statsminister Erna Solberg og skilegenden Vegard Ulvang.

Trekkhund venter på kjøreren
GRUBLE: Ja det heter Åse Østvolds hund som gjorde seg klar for Finnmarksløpet. Foto: UiT/Tommy Hansen

Les hvorfor folk kjører Finnmarksløpet. Her finner man også en henvisning til den første vitenskaplige boka om Finnmarksløpet og hundekjøring forfattet av Rune Waaler, Tor Oskar Thomassen og Andi Weydahl, alle tilknyttet UiT i Alta.

Her er noen av de andre oppslagene knyttet til UiTs engasjement rundt Finnmarksløpet.

UiT med egen kjører

Samarbeidsavtalen

Kongehuset fikk den første boka

Studentene er med

Oppbygging av noe nytt

Av aktiviteter som har fortalt mer til omverdenen om UiT i Alta, trekker Eikeland frem flere av miniseminarene som ble arrangert i lavvo (lávvu på samisk) på plenen utenfor campus Alta. Her var det blant annet temaer om bærekraft og læring. Eksempelvis ble møtet med professor Mirjam Harkestad Olsen som forsker på læring og utfordringer knyttet til inkluderende læring, sett av svært mange på nettet. Selve lavvosesjonene hadde naturlig nok begrenset deltakerkapasitet, men strømming på nettet bidro til god synlighet også utenfor campus.

greibrokk ved handelshøgskolen portrett
GJENNOMSLAG: Handelshøgskolen og assisterende instituttleder Jørund Greibrokk bygger nå opp nettbasert bachelorstudium knyttet til UiT i Alta. Foto: Magne Kveseth

– Selv om koronaen sto i sentrum for det meste av det som skjedde i løpet av kalenderåret 2020, så er det kanskje ikke så galt at det ikke er godt for noe. Når Handelshøgskolen fikk midler til å bygge opp et nytt nettbasert bachelorstudium i økonomi og administrasjon, som er et fag med lange tradisjoner ved campus Alta, så viser det arbeidet de nå gjør for å starte dette studiet at erfaringene fra koronatilpassing utfordrer nettopp kjernen i det vi holder på med. Nå har Handelshøgskolen drevet nettundervisning i 10 år allerede, så utgangspunktet for det nye studiet var godt allerede før bevilgningene ble gitt, sier viserektor Sveinung Eikeland.

Innspill til direktoratet

– Hvis jeg skal peke på en annen hendelse hvor fagmiljø ved UiT i Alta i 2020 spilte en hovedrolle, så er det Nav-konferansen i høst. UiT har nådd fram til et «kjempedirektorat», hvor man nå samarbeider om å utvikle kunnskap om hvordan Nav arbeider med arbeidsinkludering. Konferansen trakk 190 deltakere fra hele landet. Slik jeg oppfatter det var dette et gjennombrudd for et videre samarbeid med Nav, avslutter Eikeland.

Viktig konferanse om samarbeid med Nav

Læring står sentralt

Forskere snakker om læring i denne podcasten
FORSKNINGSGRUPPA: Her produserss det podcast om læring. Foto: Privat

Medlemmene i forskningsgruppa Inkludering og tilpasset opplæring, ledet av professor Mirjam Harkestad Olsen ved ILP i Alta lanserte en podkastserie hvor du kan lytte til første episode her:

Denne forskningsgruppa kom også kommet med flere bøker i bokserien Inkluderende skolemiljø: Læringsledelse av Mirjam Harkestad Olsen og Jorun Buli-Holmberg, Tilpasset opplæring av Mirjam Harkestad Olsen og Peder Haug, Arr i hjertet av Gudrun Aas og Jorun Buli-Holmberg ble lansert i 2020 og utgitt i 2021.

I Alta skulle det ha vært fire professormarkeringer. Mirjam Harkestad Olsen ble riktignok markert 27.februar i 2020, mens markeringen av Silje Solheim Karlsen sitt professoropprykk 30. april, ble utsatt til høsten på grunn av koronasituasjonen. Ny markeringsdato ble satt til 13.november, men den ble igjen blitt utsatt på ubestemt av samme årsak.

Verken Trine Kvidal-Røvik ved reiselivsstudiet eller Synnøve Thomassen Andersen ved institutt for barnevern og sosialt arbeid sine professorater har blitt markert på grunn av korona. Sistnevnte er på mange måter historisk, etter å ha avlagt bachelorgrad, mastergrad, doktorgrad og nå opprykk til professor som ansatt ved UiT i Alta.

Med sans for realfagene

Vitenuka 2020 ble en braksuksess med over 1000 deltakende elever. I tillegg var det 80 besøkende fra Oulu og Murmansk som deltok i Kolarctic-prosjektet Be Tech sammen med 40 elever og lærere fra Alta. 

 Her jobbet ungdommene med realfagene sammen på tvers av landene.

I oktober kom «Innføring i kjemi for lærere», en lærebok i kjemi og kjemididaktikk beregnet for studenter ved grunnskolelærerutdanningene 1-7 og 5-10. Forfatterne, Mona Kvivesen, Solveig Karlsen og Magne Olufsen sitter på Campus Alta og Campus Tromsø.

 Lærebok i kjemi fra UiT

Dette er en grunnbok som gir leseren de grunnleggende kjemiske- og didaktiske kunnskapene til å undervise i kjemidelen av naturfaget i grunnskolen. Temaene i boka er knyttet tett til skolefaget, slik at leseren får dybdekunnskaper både i kjemifaget og om hvordan faget kan undervises i grunnskolen. Mona Kvivesen, fra ILP Alta,  ble for øvrig tildelt UiT sin formidlingspris for 2020.

Mange ulike priser utdelt

Mange samarbeidsavtaler

Instituttleder Veronica Haug ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT i Alta har merket seg disse høydepunktene for IBS i 2020.

Følger forsoningen mellom den norske stat og minoritetene

– Vi forsker på hvordan Norge, en veletablert demokratisk velferdsstat, forsøker å gjøre opp for effektene av en langvarig fornorskingspolitikk gjennom en sannhets- og forsoningskommisjon. Og det er førsteamanuensis Eva Josefsen ved IBS som er prosjektleder for dette forskningsarbeidet.

IBS hadde også fagdag med Alta barneverntjeneste som kan sees i sammenheng med samarbeidsavtalen UiT har med Alta kommune. Les mer om dette her:

Vellykket fagdag gir mersmak

Tettere samarbeid om praksisplasser

Omstilling for flere

Institutt for Reiseliv og Nordlige Studier har i likhet med andre institutt og fakulteter knyttet til UiT i Alta måttet hive seg rundt og finne alternativer når koronapandemien slo til og hindret fysisk undervisning. Da næringslivet henvendte seg til universitetet, gjaldt det om å snu seg raskt, noe universitetslektor Per Kåre Jakobsen kommenterte slik i lokalavisa Altaposten:

Jakobsen er ute på skitur
MYE UTE: Reiselivsstudiene ved UiT i Alta hjelper lokalt næringsliv i koronatiden - og Per Kåre Jakobsen og hans kolleger kastet seg rundt og lagde kurstibud. Foto: Privat

– Vi fikk henvendelsen fra Visit Alta før påske, samtidig som vi holdt på å oppdatere oss på egen digital undervisning. Vi løftet det inn hos ledelsen i Tromsø og ble raskt enige om en pilot. Jeg synes det er veldig bra – og det viser tillit til at vi kan bidra med noe, og være en partner til å fylle på kunnskap når det er behov for det, sier Per K. Jakobsen, studieleder på bachelorutdanninga i reiseliv ved UiT.

Han mener måten de har snudd seg rundt på i full fart, viser at det også for universitetet er en måte å tilnærme seg en ny tid på.

– Tiden fremover vil ikke bli lik det vi kjenner fra før, tror Jakobsen.

Vant stor konkurranse

Reiselivsstudentene ved UiT i Alta deltok i en konkurranse om beste Interregprosjekt, der de vant Arctic Awards. Det er en konkurranse mellom prosjektene i regi av EUs nordlige periferiprogram.

Rundt 60 småbedrifter og 200 eksamenskandidater fra fire universiteter i Barentsregionen deltok i prosjektet, der studentene fikk anledning til å hospitere hos bedrifter i Finnmark, Karelen, Murmansk, Sankt Petersburg og Kemi-Tornio. Studentene jobbet med innovasjon og løsninger på helt konkrete utfordringer hos de deltakende selskapene hvor de hospiterte. 

Bente Haug som er leder ved Institutt for reiseliv og nordlige studier sier reiselivsstudenter fra campus Alta deltok i prosjektet sammen med russiske og finske studenter og lærere. Haug forklarer at det lyktes å få til en fysisk samling, før samfunnene ble stengt ned.

Arctic Awards til UiT

Et annet større prosjekt er The contested nature of Allemannsretten: renegotiating local customs and small-scale farming in periphery landscapes, som ledes av førsteamanuensis Brynhild Granås ved Institutt for reiseliv og nordlige studier i Alta. 

Prosjektet fikk innvilget 11,3 millioner kroner.

Har lagd undervisningsvideoer

Bjørn-Tore Esjeholm som er instituttleder ved IVT, institutt for vitenskap og teknologi med bygg, energi og materialteknologi sier fjoråret gjorde dem ganske godt fornøyde med at de klarte å gi god undervisning under de rådende forhold med ulike koronarestriksjoner.

Esjeholm viser rundt på campus
FOR FRAMTIDA: IVT-fakultetet og instituttleder Bjørn Tore Esjeholm skaper nye undervisningsvideoer og opplæring i bruk av ny teknologi. Foto: Reiulf Grønnevik, Altaposten

– Vi har nå i koronatiden fått veldig nytte av IVT-prosjektet «Sammen 2021» som ble startet opp i 2019. Dette går ut på å lage videoer og andre digitale nettbaserte opplegg som skal være et supplement til klasseromsundervisninga på forkursene våre. I prosjektet har alle lærere, mer enn 20 i tallet, som jobber med forkursene i Alta, Narvik, Tromsø og Bodø gått sammen om å lage og dele dette materialet med hverandre. Vi ante jo ikke da vi startet opp i 2019 at koronaen skulle gjøre dette arbeidet så relevant. Prosjektet har så langt resultert i svært mange timer med produsert video, og studentene har gitt god tilbakemelding på dette, sier Esjeholm.

Ved IVT pågår det ellers et såkalt BIM-kurs rettet mot næringslivet. Dette startet Peter Danielsen med før jul og kurset løper fortsatt.

Fra en «Sluttrapport for 2017-2019 Visualiseringssenter i Arktis, (VIA) Digital og visuell samhandling», sakser vi dette sitatet om BIM og bruken av det såkalte VIA-senteret ved UiT i Alta.

«BAE-næringen er inne i en stor omstilling der digitalisering gjennom økt bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM) står høyt på agendaen. ViA er en arena som svarer på disse utfordringene gjennom å legge til rette for at utdanning, offentlig forvaltning og næringsliv kan møtes i utviklingen av BIM og digitalisering framover.», heter det.

– Dette er første gang vi kjører et slikt EVU-kurs rettet mot eksterne, sier instituttleder Bjørn-Tore Esjeholm.

Forsking på kvinnefotball

Instituttleder ved Idrettshøgskolen, UiT, Carsten Gade Rolland understreker at koronaen har bydd på ekstra utfordringer, men Idrettshøgskolen har likevel gjennomført et helt nyutviklet årsstudium i idrett for studenter ved Campus Narvik. Studentene har mye digital undervisning i tillegg til samlinger i Narvik og i Alta sammen med idrettsstudentene der.

Forsvaret ba UiT skreddersy idrettsutdanning for dem.  

– Nå arbeider vi videre med å utvikle «Narvik –modellen» slik at vi fra høsten i år tilbyr både et fleksibelt idrettsstudium som man i praksis kan ta fra hele Norge, og et årsstudium skreddersydd for Forsvaret. I tillegg har vi utviklet og gjennomført et nettkurs i fysisk aktivitet og helse også det under særlige koronatiltak og finansiering. Studiene bygger på at mye av undervisningen utvikles for å kunne gjennomføres digitalt, men også på at fysisk aktivitet sammen med faglærere og medstudenter er sentralt for læring og forståelse innen fagfeltet. Derfor er det planlagt samlinger i Alta for å kunne benytte de gode fasilitetene vi har her for fysisk aktivitet og idrett. Idrettshøgskolen bidrar med slike utviklingsarbeid til å spre kompetanse innen trening og fysisk aktivitet til andre samfunnsfelt og til større deler av regionen. Idrettshøgskolen har også veldig gledelig opplevd «all- time- high» når det gjelder studenter på friluftsliv med 35 studenter som startet på dette høsten 2020.  

Så ruller og går de store forskningsprosjektene «Female fotball centre» og «female endurance athlete», sistnevnte med mange involverte fra IH, inkludert forskere og en stipendiat ved UiT i Alta. I fjor fikk vi også to doktorgradsstipendiater ved Idrettshøgskolen UiT knyttet til feltet friluftsliv, natur og aktivitet, sier instituttlederen til slutt.

Female football centre

Som en del av det helsevitenskapelige fakultet, opplever vi på Idrettshøgskolen at vi bidrar med relevant kompetanse som har stor samfunnsmessig betydning.

Mange ulike aktiviteter

Bærekraftspilot Annichen Iwarsson klar til å dele ut søppelposer
POSER OG UTSTYR: Annichen Iwarsson som er bærekraftspilot ved UiT i Alta arrangerte søppelrydding som ett tiltak i fjor. Foto: UiT/Tommy Hansen

Bærekraftspiloten ved UiT i Alta, Annichen Iwarsson, som studerer master i idrettsvitenskap, hadde i løpet av 2020 en rekke ulike arrangementer, med koronabegrensninger, men som likevel ble godt gjennomført og ikke minst godt mottatt. 

Plogging ble innført som et nytt begrep og der fikk Iwarsson med seg studenter på søppelrydding rundt campus - og seinere arrangerte bærekraftspiloten strandrydding i Rognsund. Siste arrangement i vinter var et kurs i reparasjon av klær, under kyndig veiledning av en skredder. 

 

 

 

Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler