UiT lager idrettsstudium for Forsvaret

01.10.20 Magne Kveseth

I mars i år underskrev UiT-rektor Anne Husebekk og daværende hærsjef Eirik Kristoffersen en avtale om samarbeid. Nå har Forsvaret bedt UiT skreddersy idrettsutdanning for dem.

Hærsjefen har nå blitt Forsvarssjef og han kan neste år se at intensjonsavtalen blir materialisert i et samarbeid om idrettsutdanning for soldater, forsvarsansatte og sivilister.  

insituttleder rektor UiT
TRENING OG MAT: Instituttleder ved UiT Idrettshøgskolen campus Alta, Carsten Gade Rolland, vil sikre at Forsvaret får et skreddersydd opplegg i utdanningstilbudet til soldater og offiserer som skal ta årsstudiet i idrett. Her er Rolland sammen med rektor Anne Husebekk under åpningen av treningslab ved UiT i Alta. Foto: Arkiv/UiT

Trening og ernæring

– Idrettsoffiseren ved Forsvaret på Bardufoss henvendte seg til UiT for å få hjelp til en egen idrettsutdanning for soldater og offiserer, og vi er litt smigret over at vår utdanningstilbud er etterspurt, sier instituttleder Carsten Gade Rolland ved Idrettshøgskolen UiT campus Alta. Han forteller videre at UiT Idrettshøgskolen satser på å kunne tilby et fleksibelt, nettbasert studium allerede neste høst og dette vil bli et tilbud til både sivile og forsvarsansatte.

– Vi holder på og er midt i et utviklingsarbeid for å få dette til, slik at det vi skal tilby Forsvaret samsvarer med det vi holder på med når vi skal digitalisere førsteåret av idrettsutdanninga, sier Rolland. Han sier det er meningen at det meste av studiet skal være nettbasert, men at noe undervisning også vil kreve fysiske møter for å oppnå god læring.

Forsvaret trening utdanning
TESTER: UiT Idrettshøgskolen campus Alta skal skreddersy et idrettsstudium for Forsvaret. Det vil bli bedre samsvar mellom fysiske krav og oppgavene som skal løses blant soldatene. Foto: Arkiv/UiT

Hva trenger soldatene?

Studiet vil skreddersys med tanke på hvilken type fysisk trening som kan integreres i Forsvarets virksomhet, og hvordan man kan måle fysiske ferdigheter hos rekrutter og ansatte opp mot de kravene som stilles til dem i aktiv tjeneste.

– I praksis vil den modellen vi jobber med være en kombinasjon med årstudiet i idrettsutdanningen, pluss noe skreddersydd til Forsvarets behov, der trening, testing og ernæring får en sentral plass. Derfor er dette et samarbeid med forsvarsansatte med idrettsfaglig bakgrunn og ansatte ved UiT Idrettshøgskolen. Det betyr at vi skal samarbeide faglig om utvikling av ett eller to såkalte studieemner som i varetar det idrettsfaglige i tillegg til det som er spesielt myntet på Forsvaret, sier instituttlederen.

Ikke bare benkpress og knebøy

– Vi hadde en student hos oss som for få år siden tok en mastergrad på dette med fysisk testing i forsvaret, og fokus er litt annerledes i dag enn hva det var før, særlig med tanke på de øvelsene som potensielle soldater gjennomgår på sesjonen. Det er ingen garanti for å takle soldatoppgaver bra bare fordi du klarer 180 kilo i benkpress.  Vi prøver å finne innganger til trening og testing som er innenfor det behovet man har og de utfordringene man stilles overfor i tjenesten i Forsvaret. Det er et poeng at trening og testing av fysiske ferdigheter samsvarer med de krav som tjenesten setter, sier Carsten Gade Rolland som åpner for at dette studiet starter opp høsten 2021. Det blir en sivil variant av et fleksibelt årsstudium slik det er i Alta og Tromsø i dag, i tillegg til en militær variant som særlig tar høyde for Forsvarets behov.

Carsten Gade Rolland sier han ser for seg at forvarsvarianten vil være aktuell for både Porsangmoen, Høybuktmoen og andre forsvarsavdelinger.

– Så har også Nord-Troms Studiesenter ønsket idrettsutdanning, men der har det vært for få som har søkt til at dette kunne starte opp. En ytterligere digitalisering av dette tilbudet kan bety at også Nord-Troms får sin idrettsutdanning, avslutter instituttlederen.

Intensjonsavtalen kom på plass rett før korona: UiT inngår samarbeid med Hæren

Forsvaret general UiT
TRAFF BLINK: General Eirik Kristoffersen på Kvenvikmoen i Alta da han var sjef for Heimevernet. Som hærsjef i mars i år undertegnet han avtale med UiT og når han nå er landets forsvarssjef kan han se samarbeidet ført videre. Foto: Magne Kveseth/UiT
På Twitter   #norgesarktiske