65 millioner til samfunnsnyttige prosjekter ved UiT

Forskningsrådet har offentliggjort sine Kompetanse- og samarbeidsprosjekter. Ved UiT er det fem prosjekter som får til sammen 65 millioner kroner. 

Administrasjonsbygget ved UiT i Tromsø i solnedgangen
Fem UiT-prosjekter fikk til sammen 65 millioner til Kompetanse- og samarbeidsprosjekter fra Forskningsrådet. Foto: David Jensen
Portrettbilde av Bludd, Ellen Kathrine
Bludd, Ellen Kathrine ellen.kathrine.bludd@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 15.12.20 10:00 Oppdatert: 18.12.20 09:52
Om UiT

Et Kompetanse- og samarbeidsprosjekt er et prosjekt der forskningsorganisasjonen er søker og prosjektleder, men der problemstillingen er utarbeidet i fellesskap med partnere utenfor forskningssektoren. Formålet er å utvikle ny kunnskap som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunssutfordringer. 

– At vi lykkes i prosjekter der vi samarbeider tett med næringsliv og offentlig sektor viser at UiTs forskning har relevans også utenfor universitetet, sier prorektor for forskning Kenneth Ruud.  

Prosjektene som fikk innvilget sine søknader

Han forteller at disse prosjektene tar tak i aktuelle problemstillinger fra næringsliv og samfunn, og at det derfor er veldig gledelig at vi får innvilget fem av disse prosjektene. 

Her er prosjektene: 

Multidisciplinary approach for spray icing modelling and decision support in the Norwegian maritime sector, som ledes av førsteamanuensis Masoud Naseri ved Institutt for for teknologi og sikkerhet i Harstad. Prosjektet fikk innvilget 12,9 millioner kroner. 

The contested nature of Allemannsretten: renegotiating local customs and small-scale farming in periphery landscapes, som ledes av førsteamanuensis Brynhild Granås ved Institutt for reiseliv og nordlige studier i Alta. Prosjektet fikk innvilget 11,3 millioner kroner.

FUGLAN VEIT – safeguarding diversity in times of climate change and biodiversity loss, som ledes av forsker Bente Sundsvold ved Institutt for samfunssvitenskap. Prosjektet fikk 12,7 millioner kroner. 

Environmental impact of Methane seepage and sub-seabed characterization at LoVe – Node 7, som ledes av forsker Benedicte Ferré ved CAGE - Center for Arctic Gas Hydrate, Environmental and Climate. Prosjektet fikk 18,3 millioner kroner. 

Les også: LoVe Ocean Observatory is officially launched

HealthIntro – a study to increase the successful participation of refugees with health problems in the integration program, som ledes av førsteamanuensis Johanna Laue ved Institutt for samfunssmedisin. Prosjektet innvilges 11,6 millioner kroner. 

Les også: Et firkanta norsk system sender flyktninger til NAV før de får prøvd seg i arbeidslivet

Kunnskap som samfunnet trenger

Formålet med denne søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer.

– Vi gratulerer de som har lykkes i denne tildelingen, sier Ruud.

Kenneth Ruud
Prorektor Kenneth Ruud, er veldig glad for de samfunnsnyttige prosjektene som UiT nå har fått støtte til. Foto: Tommy Hansen

Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse.

1,6 milliarder til forskning for å løse store samfunnsutfordringer

I år kom det inn 412 søknader til Forskningsrådet til denne typen prosjekter, og totalt 113 fikk tildeling. 1,6 milliarder kroner deles ut til Kompetanse- og samarbeidsprosjekter, av disse får UiT-prosjektene tilsammen 65 millioner kroner. 

Forskningsrådet offentliggjør mange av sine tildelinger nå i desember

– Vi er veldig fornøyde med at vi har fått inn mange svært gode og relevante søknader. Prosjektene som vi nå finansierer vil komme til god anvendelse innenfor viktige samfunnsområder der vi har stort behov for å utvikle nye og bedre løsninger, sier Fridtjof Fossum Unander, områdedirektør for bærekraft og grønt skifte i Forskningsrådet.  

Les også: Fullt gjennomslag i Stortinger: 14,6 millioner til Rettsgenetisk senter 

Bludd, Ellen Kathrine ellen.kathrine.bludd@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 15.12.20 10:00 Oppdatert: 18.12.20 09:52
Om UiT