Nyheter fra UiT


Former arven etter Nansen

I tre dager satt rundt åtti forskere sammen for å diskutere og forme forskningen de kommende seks-sju årene i gigantprosjektet Arven etter Nansen.


De første phd-studentene i nautiske operasjoner

Dette er de første studentene på den nye doktorgradsutdanninga i nautiske operasjoner. Studiet er et samarbeid mellom UiT, NTNU, Høgskulen på Vestlandet og Høgskolen i Sørøst-Norge.Sikker bruk av helseopplysninger

Personvernet gjør at dine helseopplysninger ikke er tilgjengelig for hvem som helst, men samtidig gjør det at store mengder informasjon er utilgjengelig for forskning. Nyutviklet verktøy kan hjelpe forskerne.


Knytter sterke bånd til næringslivet

Peter F. Hjort-seminaret ved UiT Norges arktiske universitet har blitt en viktig møteplass mellom næringslivet og akademia. 15. mars arrangeres seminaret for tredje gang.


Legger fram nye modeller for fakultets- og campusorganisering

Universitetsstyret skal i juni ta stilling til om fakultets- og campusorganiseringa ved UiT skal endres. To rapporter som foreslår nye modeller skal nå på høring.


Skal du velge lesesalen eller savannen?

Hvordan får man studenter til å velge dårlig nettilgang, arbeid i temperaturer man kan få heteslag av, og så få hjelpemidler at man må ta i bruk alle MacGyver-ferdighetene sine?


Møter framtidige studenter

Med dyktige ansatte og studenter møter UiT framtidige studenter på en av de største utdanningsmessene i Norge. Utdanningsmessen arrangeres i Oslo Spektrum.


UiT ønsker flere til forskerlinja i odontologi: – En unik mulighet for tannlegestudentene

Sonja Derouiche er UiTs eneste tannlegestudent som går forskerlinja, og hun håper flere får øynene opp for de mulighetene en slik utdanning vil gi.


Kunnskapsrikt bidrag til ei blå framtid

Havbruksnæringen i dag er i enorm vekst og det er stort behov for kompetent arbeidskraft. Norges fiskerihøgskole styrker nå sin satsing innen havbruk.


Blir lest 900 ganger hver dag

Temaet filosof Mathias Sagdahl skriver om er så populært at artiklene hans i snitt blir lest over 900 ganger – hver eneste dag.


Får skryt for praksisordning

Praksisemnet i fiskeri- og havbruksvitenskap ved UiT brukes som eksempel på kvalitet i en ny stortingsmelding. Peter F. Hjort-seminaret har vært viktig i arbeidet med ordningen.


Jusstudiet i Tromsø fortsatt på topp

I år som i fjor, ligger UiTs 5- årige master i rettsvitenskap øverst eller på delt førsteplass i de fleste kategoriene i den store studentundersøkelsen Studiebarometeret.


Rektorvalg: Team Husebekk lover kvalitet i alle ledd

De neste årene blir utfordrende for UiT. Hele fem endringsprosesser skal universitetet igjennom, men rektoratet lover en bred involvering av ansatte og studenter.


Ny assisterende universitetsdirektør ved UiT

Styret ved UiT Norges arktiske universitet har besluttet å tilby Gøril Heitmann (48) stillingen som assisterende universitetsdirektør.


Utforsker studietilbudet ved UiT

Nærmere 1000 elever fra den videregående skolen i Nordland, Troms og Finnmark besøkte UiT under Åpen dag ved UiT i Tromsø og UiT i Alta.


Alle fire søsknene studerer juss – på hvert sitt lærested

Vilde Riiser feiret nylig at hun var ferdig med sin femårige masterutdanning i juss fra UiT, med familien til stede. Alle hennes tre søsken – samt mor– har studert eller studerer også juss – men ingen på samme lærested!


– Vi har grepet sjansen foreldrene våre aldri fikk

Familien Horori flyktet fra forfølgelse i Kurdistan til Norge i 1996. Fredag kunne søstrene Shanaz og Renaz feire at de begge var ferdige med sin femårige jussutdanning ved UiT –  sammen med svært stolte foreldre.


1-15 av 144 | Neste 15 Siste 9 | Arkiv
Publikasjoner
Magasinet Labyrint
Magasinet Ottar
Podium - FoU-magasin fra Det kunstvitenskapelige fakultet
Studentavisen Utropia
Finn nyhetssak:
På Twitter   #norgesarktiske
Skip to main content