Nyheter fra UiT


Flyr høyt for å kartlegge undervannsvegetasjon

42 nye prosjekter som ser på marine økosystemer, fiskeri og havbruk får støtte fra Forskningsrådet. Blant disse er UiTs droneprosjekt MASSIMAL som blant annet skal kartlegge «helsetilstanden» til undervannsvegetasjon.


Finn en forsker: Kvinnedagen 8. mars

Til journalister: UiT har en lang rekke forskere som kan svare på alt fra Kvinnedagens betydning, kjønn og konflikt, diskriminering og trakassering, kjønn og urfolk, kvinner i litteratur og kultur og kvinners helse.Forsker: – Byene i Nord-Norge må kreve lavere arbeidsgiveravgift

Hele 80 prosent av Norge har i dag en redusert arbeidsgiveravgift. 
– RDA-ordningen har blitt utvannet. Støtten bør konsentreres til Nord-Norge, mener forsker.


Mathias er «UiTs beste leder»

Mathias Starheim vant årets Lederjakten som arrangeres av Start UiT. Juryen trekker fram at han har et mål med lederskapet sitt – å få fiskerinæringa i landsdelen til å utvikle seg på en bærekraftig måte. 


UiT med ny handlingsplan for likestilling

UiT lanserer en ny handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering. UiT er allerede det breddeuniversitetet med høyest andel kvinner i vitenskapelige toppstillinger.


Lèt elevar leike med influensavirus

Er det virtual reality (VR) som skal lyfte kjemi-faget til nye dimensjonar? 


Fiskeristudentene ved UiT vil være med og forme fremtiden

At miljø, kunnskap og innovasjon er noe av det vesentligste for en bærekraftig fremtid, kom tydelig frem på konferansen Håp i Havet 2020.


Nå blir det mye lettere å lære et nytt språk

God nyhet til alle som blir svette av å pugge verb og adjektiv: UiT-forskere har utviklet språkverktøyet SMARTool, som reduserer arbeidet med å lære språk med hele 90 prosent!


Får støtte til forskning på leukemi hos barn

Et forskningsprosjekt ved UiT får 2,4 millioner kroner fra Barnekreftforeningen i anledning Den internasjonale barnekreftdagen 15. februar. 


– Ikke la være å velge helsefag fordi du er gutt!

For å møte fremtidens utfordring med at det er få jenter som studerer realfag og teknologi og få gutter som studerer helsefag, inviterte UiT videregående elever til en dag full av inspirasjon.


Ny teknologi skal hjelpe barn å bli tryggere

Å snakke høyt i klassen, å være alene hjemme og å takle kritikk kan være vanskelig for både store og små. ECHO-prosjektet hjelper barn som opplever slike situasjoner som mer utfordrende enn andre til å bli tryggere.


Nå kan du studere cybersikkerhet ved UiT

– Med en informatikk-utdanning har du en rekke jobbmuligheter i ettertid, sier Camilla Stormoen, nyutdannet sivilingeniør fra UiT Norges arktiske universitet. Nå vil en fersk master i cybersikkerhet gjøre informatikk-studiene ved UiT enda mer attraktive.


– Forskinga kan ha enormt kommersielt potensial

Kvar time får ein person i Noreg venøs blodpropp. UiT-forskar John-Bjarne Hansen utviklar ein metode som kan avsløra kven som har høg risiko for blodpropp, og korleis ein kan førebygga det. No skal prosjektet kommersialiserast.


UiT krever at arealene til Avdeling for komparativ medisin ferdigstilles

Det nye bygget til Avdeling for komparativ medisin ved UiT er forsinket med to år. Forsinkelsen har skapt store utfordringer, og nå krever UiT at det ferdigstilles av Statsbygg som er byggherre.


Hvem blir UiTs nye lederspire?

I neste uke skal 40 studenter ved UiT konkurrere om å bli UiTs beste lederspire. Vinneren blir invitert til Agenda Nord-Norge.


Ny bok om slektsfosterhjem

Å vokse opp hos slektninger har lange tradisjoner, mens slektsfosterhjem som barnevernstiltak er ganske nytt. Nå er den første nordiske boka om temaet ute.


Klimaforandringer gjorde sjømaten svært forurenset i steinalderen

Store mengder giftige tungmetaller som kadmium og bly gjorde torsk og grønlandssel til nærmest helseskadelig mat i Nord-Norge i yngre steinalder. Stadig høyere havtemperatur og havstigning kan føre til at sjømaten blir like usunn i framtida.


1-15 av 148 | Neste 15 Siste 13 | Arkiv


Publikasjoner
Magasinet Labyrint
Magasinet Ottar
Podium - FoU-magasin fra Det kunstvitenskapelige fakultet
Studentavisen Midnattsolposten
Finn nyhetssak:
På Twitter   #norgesarktiske