Arctic blue polygon pattern

Forskingsetiske retningslinjer

UiT legger nasjonale og internasjonale prinsipper til grunn for å sikre god forskningsskikk. De ulike forskningsområdene har sine særskilte etiske utfordringer. Både forskere og studenter har ansvar for å sette seg inn i og følge normere for god forskningsskikk innenfor sitt fagområde. Normene går fram av retningslinjene til de nasjonale forskningsetiske komiteene. Her finner du også oversikt over internasjonale anbefalinger. 

UiT har egne etiske retningslinjer for veiledning på bachelor- master- og ph.d.-nivå, som slår fast at både veileder og student har ansvar for at arbeidet gjennomføres med faglig integritet. Veileder skal formidle de forskningsetiske normer som gjelder for faget, og veilede i forskningsetiske spørsmål knyttet til studentens arbeid. Studenten skal sette seg inn i, og følge de forskningsetiske normene i faget, og be om råd fra veileder ved tvil. 

UiT har også etiske retningslinjer for samarbeid med eksterne virksomheter. Disse skal sikre at virksomheter UiT gjør avtaler med er i samsvar med anerkjente etiske prinsipper. 

De nasjonale forskningsetiske komiteene har et forskningsetisk bibliotek med artikler som tar opp ulike forskningsetiske spørsmål.

Sist endret: 27.05.2022, endret av: Margit Ramberg
English flag