Foto: Mathias Leines Dahle

Institutt for arktisk og marin biologi


        English flag   

Velkommen til Institutt for arktisk og marin biologi! 

Forskningen spenner veldig vidt – fra hav til fjell, fra individ til økosystem og fra mikroorganismer til arktiske dyr. Felles for all denne aktiviteten er at vi forsøker å forstå sammenhenger i komplekse biologiske systemer, slik at vi i fellesskap skal være bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer.

Ansatte ved Institutt for arktisk og marin biologi:
[Loading...]


Arrangementer


Chewing on Sustainability

24. juni     12:15     Árdna – the Sami cultural house of UiT     Tromsø    

AquaVitae Scientific Conference day 2

1. oktober     14:15     Teams     Digitalt