Foto: Shona Wood

Institutt for arktisk og marin biologi


        English flag   

Velkommen til Institutt for arktisk og marin biologi! 

Forskningen spenner veldig vidt – fra hav til fjell, fra individ til økosystem og fra mikroorganismer til arktiske dyr. Felles for all denne aktiviteten er at vi forsøker å forstå sammenhenger i komplekse biologiske systemer, slik at vi i fellesskap skal være bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer.

Ansatte ved Institutt for arktisk og marin biologi:
[Loading...]


Arrangementer


Diversity and Inclusion in Organizational Processes (workshop) by Alexandra Baldwin

19. juni     10:00     https://uit.zoom.us/j/66430358329     Digitalt, Tromsø