Partnerinstitusjon:
The University of Auckland

New Zealand

The University of Auckland

New Zealand

Om The University of Auckland

Varighet sem. 1: mars - juli. Sem. 2: juli - november.

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Man må ta min. 45 points/max. 60 points per sem.

Utvekslingsprogram
Bilaterale avt ink joint degree ,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 13 studieprogrammer