Partnerinstitusjon:
University College Copenhagen

Danmark

University College Copenhagen

Danmark

Om University College Copenhagen

University College Copenhagen/ Københavns Professionshøjskole (KP) ble dannet 1. mars 2018 ved fusjon mellom Professionshøjskolen Metropol (Metropolitan University College) og Professionshøjskolen UCC. KP tilbyr utdannelser innen blant annet helse, rehabilitering, velferdstekonologi, ledelse, lærer, pedagogikk og sosialt arbeid.

KP har mer enn 20 000 studenter, og 2 000 ansatte, fordelt på 21 høyere utdannelser og mer enn 40 diplomutdannelser og befinner seg på 11 adresser i København, i Nordsjælland, på Bornholm og i Aarhus.

Antall utvekslingsplasser

Gjennom ERASMUS+avtaler har:

Institutt for helse- og omsorgsfag
- sykepleie: 6 utvekslingsplasser for studenter og 1 for faglig ansatte (lærer).
- radiografi: 2 utvekslingsplasser for studenter og 1 for faglig ansatte (lærer)
- fysioterapi: 2 utvekslingsplasser for studenter og 1 for faglig ansatte (lærer)

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk: 4 (pedagogikk) + 2 (sosialfag) utvekslingsplasser for studenter og

2 (pedagogikk) + 2 (sosialfag) utvekslingsplasser for faglig ansatte (lærer).

Institutt for vernepleie: 2 utvekslingsplasser for studenter.

Det helsevitenskapelige fakultet: 2 utvekslingsplasser for studenter og 2 plasser for faglig ansatte (lærer).

Idrettshøgskolen: 3 utvekslingsplasser for studenter og 5 for faglig ansatte (lærer).

 

Gjennom Nordlys/Nordplus-avtaler finnes det utvekslingsplasser for studenter ved:

- Institutt for vernepleie,

- Institutt for medisinsk biologi,

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Høyere utdanning fra Danmark (på dansk: "videregående uddannelse") godkjennes vanligvis fullt ut etter tid-for-tid-prinsippet, det vil si et fullt semester tilsvarer 30 studiepoeng (30 ETCS).

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt Studentutveksling: veiledning og hjelp | UiT på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
North2North , Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 13 studieprogrammer