Økonomi og administrasjon - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
FISK2409.jpg

Næringslivet etterlyser folk med utdanning innen økonomi og ledelse!

Dette er et allsidig studium som gir deg kunnskap og ferdigheter innenfor økonomi, markedsføring, ledelse og strategi. I siste studieår velger du å fordype deg i emner som regnskap, forhandlinger, prosjektledelse, entreprenørskap og digitale medier. Eller hva med et år i utlandet?

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i økonomi og administrasjon.
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 369
Søk studiet

Graden i økonomi og administrasjon gir kandidaten en yrkesrettet utdanning som kan anvendes innenfor privat næringsliv, organisasjoner og offentlig forvaltning. Utdanningen fokuserer på årsaker til og virkninger av beslutninger foretatt innenfor private og offentlige organisasjoner. Graden utgjør et selvstendig og avsluttet studium, og danner grunnlag for opptak til flere ulike mastergrader.

De første to årene av utdanningen er felles og obligatorisk for alle. I løpet av disse to årene får kandidatene grunnleggende kunnskap innen bedriftsøkonomi, markedsføring, organisasjon og ledelse, samfunnsøkonomi og metodefag. Gjennom disse fellesfagene sikres alle en bred kompetanseplattform for økonomisk-administrativt arbeid innen offentlig forvaltning og privat næringsliv. Det tredje året kan studentene velge blant tre emnegrupper:  

 

Anbefalt litteratur ved oppstart:

Olsen,T. og Solstad, E. (2016): Å studere økonomi og administrasjon-et kunnskapspuslespill. Oslo, Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202488123

Studiet skal gi kandidatene en bred plattform for å arbeide som spesialister eller rådgivere i privat næringsliv, offentlig sektor og andre organisasjoner.


Kunnskap

En med bachelor i økonomi og administrasjon har:

 • Bred kunnskap om relevante økonomisk-administrative teorier, metoder, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter.
 • Kunnskap om virksomhetsstyring, regnskapsanalyse, investerings- og finansieringsbeslutninger, strategisk analyse, ledelse og organisasjonsutvikling samt statistisk og matematisk analyse av både bedrifts- og samfunnsøkonomiske problemstillinger.
 • Kunnskaper om hvordan en virksomhet kan tilpasse seg ulike konkurransesituasjoner og samfunnsøkonomiske rammebetingelser.

Ferdigheter

En med bachelor i økonomi og administrasjon kan:

 • Vurdere nye investeringer, vite hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og kunne utarbeide og analysere regnskap.
 • Gjennom kompetanse i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelige metoder kunne innhente og analysere informasjon om et bredt spekter av økonomisk-administrative problemstillinger, og ut fra dette kunne skrive rapporter og prosjektoppgaver.
 • Anvende faglig kunnskap for utvikling av strategier og hvordan virksomheter organiseres og ledes, samt hvordan produkter og tjenester markedsføres.
 • Utvikle strategier, samt operasjonalisere denne for bruk i organisasjoner og bedrifter.

Generell kompetanse

En med bachelor i økonomi og administrasjon kan:

 • Vurdere bedriftsøkonomiske, samfunnsmessige og organisatoriske virkninger av beslutninger, samt handle innenfor juridiske og etiske rammer.
 • Planlegge og gjennomføre egne arbeidsoppgaver, gjøre selvstendige vurderinger innenfor økonomisk administrative fagområder, og slik sett bidra til utvikling av virksomheten.
 • Har innsikt om økonomistyring som et sammensatt fag, der interessekonflikter og etiske normer påvirker styringen

 

 

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Realkompetansesøkere må dokumentere følgende:

 • Minimum 5 års fulltids yrkespraksis, hvorav inntil 2 år kan erstattes av skolegang. Relevant fagbrev kan erstatte 3 års yrkespraksis, slik at kravet i dette tilfellet blir fagbrev + 2 års fulltids yrkespraksis.
 • Ferdigheter i engelsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan nyttiggjøre seg engelsk litteratur. Dette kan også dokumenteres med egenerklæring på engelsk.
 • Kunnskap i norsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan nyttiggjøre seg norsk litteratur.
 • Kunnskaper i matematikk tilsvarende matematikkravet til generell studiekompetanse.

Søkere bør imidlertid merke seg at forelesningene i matematikk bygger på kunnskaper tilsvarende matematikk R1 eller matematikk S1 og S2.


Antall studieplasser: 160

Poenggrenser ved opptak høsten 2017 (Etter suppleringsopptaket):
Ordinær kvote: 42,4
Førstegangsvitnemålskvote: 37,4

Forelesninger og seminarer.

Se emnebeskrivelsene for mer informasjon.

Undervisningsspråket for emnene som inngår i programmet er norsk. Litteratur i form av lærebøker og kompendier vil som oftest være på engelsk eller norsk. Enkelte emner undervises på engelsk, undervisningsspråk for det enkelte emne står angitt i emnebeskrivelsen

UiT Norges arktiske universitet gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Ta skrittet! Utforsk hvordan du søker om utveksling og hvor du kan dra.

I en verden som blir stadig mer globalisert, er internasjonale erfaringer gull verdt. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

Bachelorgradsprogrammene ved Handelshøgskolen åpner opp  for utenlandsopphold i femte og sjette semester. Informasjon om søknadsfrister, mulige steder å reise til samt alt annet som er viktig å tenke på finner du på finner du på nettsiden; «Internasjonalisering ved BFE »

 

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.

Bachelograden gir ei bred yrkesretta utdanning for oppgaver innen administrasjon og ledelse i offentlig og privat sektor. Studiet er også en nyttig bakgrunn for arbeid innenfor andre områder, for eksempel internasjonal markedsføring og handel.
Studenter med fullført bachelorgrad kan søke opptak til mastergraden i «Økonomi og administrasjon» (siviløkonom) eller mastergradsprogrammet i «Ledelse, innovasjon og marked» ved UiT Norges arktiske universitet.


Kontakt
Tore-Jørgensen-Bredde-180px-

Tore Kanck-Jørgensen


Studieleder
Telefon: +4777646828 tore.jorgensen@uit.no

åhallo.jpg

Maria Johansen Zachariassen


Studiekonsulent ved HHT.
Telefon: +4777623157 maria.j.zachariassen@uit.no

Hva sier tidligere studenter og hva gjør de nå?

Kristian Ulriksen

Bachelor og Master i økonomi og administrasjon

Jeg valgte å studere på Handelshøgskolen (HHT) idet jeg da kunne studere i Tromsø og fortsatt være nær  familie og venner.  I dag er jeg ansatt som Innkjøpsleder i Econor AS hvor jeg jobber med kjøp og salg.

Tiden ved HHT var preget av få bekymringer, stor variasjon i arbeidsmengde, sosial trivsel og tunge eksamensperioder. Alt i alt en veldig fin tid med gode minner.

Sigrid Mogård

Master i økonomi og administrasjon

Jeg arbeider som seniorrådgiver hos Sjurelv & Kufaas. Selskapet tilby prosess – og prosjektledelse, rådgivning, utredninger og nærings- og bedriftsutvikling. Til enhver tid er jeg prosjektleder for en rekke prosjekter, hvor jeg har ansvaret for framdrift, koordinering og gjennomføring. Jeg har arbeidet hos Sjurelv & Kufaas siden jeg ble uteksaminert fra HHT i mai 2011.

Jeg har min bachelorgrad fra BI Oslo, og ønsket å flytte tilbake til hjembyen min Tromsø for å ta mastergrad i økonomi og administrasjon / siviløkonom.

Å ta mastergraden ved HHT var lærerikt og givende, med et godt klassemiljø både faglig og sosialt. Under skrivningen av masteroppgaven satt jeg stor pris på å ha engasjerte veiledere under hele prosessen.

Anders Hauge Wien

Master i økonomi og administrasjon

Jeg arbeider på Handelshøgskolen ved UiT som førsteamanuensis i markedsføring. Underviser i markedsføringsfag, er veileder på bachelor- og masteroppgaver og forsker på ulike temaer knyttet til digital markedsføring. Har vært på Handelshøgskolen siden 2009 da jeg begynte som doktorgradsstipendiat.

Jeg valgte HHT fordi jeg ville bli siviløkonom og dere tilbydde en god utdanning på dette.

Jeg hadde det flott som student. Det var en veldig fin tid. Det var et godt studentmiljø på skolen som gjorde at man trivdes både i skolesammenheng og i fritidssammenheng. Foreleserne var veldig flinke, og lett tilgjengelige etter forelesningene for å svare på spørsmål man måtte ha.

Se filmen

Film: Nikolai Schirmer, August Schirmer, Simon Øverås og Christian Gamst Helgesen. Musikk: Cazadores - Islands.

Skip to main content