Gjertrud Kalseth, ILP
Foto: Torje Jenssen
Gjertrud Kalseth, ILP
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk gjertrud.i.kalseth@uit.no +4777660502 Tromsø ILP Lærerutdanning 3.055

Gjertrud Kalseth


Rådgiver for praksis

Stillingsbeskrivelse

Praksis i grunnskolelærerutdanninga 1-7 og 5-10, praksis i utlandet


  • Husjord, Line; Kalseth, Gjertrud. En alternativ praksis Hvordan kan studenter i mat- og helsefaget sikres en yrkesrelevant praksis?. BRIDGES - Mind the gap 2022-04-01 - 2022-04-01 2022.
  • Danielsen, Karin Helene; Worum, Kirsten Sivertsen; Kalseth, Gjertrud; Mackisack, Vivienne. What does it mean to be a teacher educator at the university with responsibility for mentoring students in practice?. NERA 2022-06-01 - 2022.
  • Danielsen, Karin Helene; Worum, Kirsten Sivertsen; Kalseth, Gjertrud. Hva vil det si å være lærerutdannere ved universitetet med ansvar for veiledning av studenter i praksis?. Veiledningskonferansen 2022 2022-02-09 - 2022-02-10 2022.
  • Hansen, Inger Merethe; Kalseth, Gjertrud Irene. Forum for praksislærere - En arena som fremmer læring og styrker rollen som lærerutdanner og veileder?. Veiledningskonferansen 2017 2017-02-15 - 2017-02-16 2017.
  • Se alle arbeider i CRIStin →    ILP Lærerutdanning 3.055