Laila Elisabeth Johansen


Studieveileder for de nettbaserte studiene i ledelse og bedriftsøkonomi ved Handelshøgskolen, campus Alta

Stillingsbeskrivelse

Studieveileder

•             Generell veiledning av studenter

•             Innpassing av ekstern utdanning

•             Permisjoner

•             Utveksling

•             Studentrekruttering

•             Eksamensavvikling

•             Timeplanlegging