Nora Koht Opheim


Institutt for medisinsk biologi

Stillingsbeskrivelse

  • Studiekonsulent bachelor- og masterprogram i biomedisin
  • Studiekonsulent ERN-2013, ERN-2011, ERN-2112, ERN-2009
  • Eksamen
  • Undervisningsplanlegging 
  • Generell saksbehandling