Nora Koht Opheim


Institutt for medisinsk biologi

Stillingsbeskrivelse

Studiekonsulent for bachelor i biomedisin og master i biomedisin. Administrativt ansvarlig for emner på ernæring (ERN-2012, ERN-2013, ERN-2011 og ERN-2009). 

- Timeplanlegging

- Eksamen

- Studentrådgivning

- Administrativ støtte til programledere, emneledere og undervisere

- Utveksling