Trine-nett.jpg
Trine-nett.jpg
Norges fiskerihøgskole trine.h.larsen@uit.no +4777623259 Tromsø NFH A 308

Trine Holm Larsen


Seniorrådgiver / Studiekonsulent NFH

Stillingsbeskrivelse

Studiekonsulent for studieprogrammene:
Bioteknologi (bachelor)
Akvamedisin (integrert masterstudium, profesjonsstudium)

Koordinator for studieoppgaver ved NFH
Koordinator for mentorordningen ved BFE-fakultetet
Førsteårsopplevelsen / Medlem av Ressursteam Utdanning UiT


  • Johnsen, Jahn Petter; Larsen, Trine Holm. Fritt redskapsvalg og områdeforvaltning. Sluttkonferanse (fulltekst) 2013-04-17 - 2013-04-17 2013.
  • Finstad, Bjørn-Petter; Larsen, Trine Holm; Holm, Petter. "Never Again the 18th of April!" Closure of the Norwegian Fishery Commons in 1989. XVIth World Economic History Congress 2012-07-08 - 2012-07-14 2012.
  • Finstad, Bjørn-Petter; Larsen, Trine Holm; Holm, Petter. "Never again 18th of April!" The Closure of the Norwegian Fishery Commons in 1989. North Atlantic Fisheries History Association, 13th International Conference 2011-11-09 - 2011-11-11 2011.
  • Se alle arbeider i CRIStin →