Personkort bilde

Trine Holm Larsen

Seniorrådgiver / Studiekonsulent NFH Norges fiskerihøgskole
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Studiekonsulent for studieprogrammene:
Bioteknologi (bachelor)
Akvamedisin (integrert masterstudium, profesjonsstudium)

Koordinator for studieoppgaver ved NFH
Koordinator for mentorordningen ved BFE-fakultetet
Førsteårsopplevelsen / Medlem av Ressursteam Utdanning UiT

  • Johnsen, Jahn Petter; Larsen, Trine Holm. Fritt redskapsvalg og områdeforvaltning. Sluttkonferanse (Fulltekst: http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900535 2013-04-17 - 2013-04-17 2013.

  • Finstad, Bjørn-Petter; Larsen, Trine Holm; Holm, Petter. "Never Again the 18th of April!" Closure of the Norwegian Fishery Commons in 1989. XVIth World Economic History Congress 2012-07-08 - 2012-07-14 2012.

  • Finstad, Bjørn-Petter; Larsen, Trine Holm; Holm, Petter. "Never again 18th of April!" The Closure of the Norwegian Fishery Commons in 1989. North Atlantic Fisheries History Association, 13th International Conference 2011-11-09 - 2011-11-11 2011.

  • Johnsen, Jahn Petter; Larsen, Trine Holm. Fritt redskapsvalg og områdeforvaltning. Sluttkonferanse (Fulltekst: http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900535 2013-04-17 - 2013-04-17 2013.

  • Finstad, Bjørn-Petter; Larsen, Trine Holm; Holm, Petter. "Never Again the 18th of April!" Closure of the Norwegian Fishery Commons in 1989. XVIth World Economic History Congress 2012-07-08 - 2012-07-14 2012.

  • Finstad, Bjørn-Petter; Larsen, Trine Holm; Holm, Petter. "Never again 18th of April!" The Closure of the Norwegian Fishery Commons in 1989. North Atlantic Fisheries History Association, 13th International Conference 2011-11-09 - 2011-11-11 2011.

  • [Loading...]