Marte Foss Tveiten


Studieveileder

Stillingsbeskrivelse

Jeg er studieveileder for bachelor og master i farmasi. Jobber med alle områder innenfor studieadministrasjon, inkludert timeplanlegging, eksamen, rekruttering, saksbehandling og studentkontakt.

Velkommen innom, hvis det er noe jeg kan hjelpe deg med!

 

Del av Helsefaks TP-team (timeplanlegging).

Bestiller kontrakter i DFØ til eksterne undervisere, eksterne sensorer og ansatte studenter.