Michael Strobelt.jpg
Foto: LarsAndersen.no
Michael Strobelt.jpg
Musikkonservatoriet michael.strobelt@uit.no +4777660543 470 29 290 Tromsø

Michael Strobelt


Didaktikk


 • Strobelt, Michael. Kritisk pedagogikk – et svar på dagens kunstpedagogiske utfordringer?. (fulltekst) Journal for Research in Arts and Sports Education 2018; Volum 2 (2). ISSN 2535-2857.s doi: 10.23865/jased.v2.926.
 • Strobelt, Michael. Lek og dannelse - en idéhistorisk skisse. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01437-1.s 25 - 43.
 • Strobelt, Michael. Hvordan tilegner studenter i kordireksjon seg et funksjonelt handlingsrepertoar?. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 978-82519-2229-6.s 253 - 264.
 • Strobelt, Michael; Tollefsen, Maria Medby. Sharing the Podium - peer learning i dirigentutdanning. Scandinavian Seminar in Artistic Development Partnership 2020-11-12 - 2020-11-13 2020.
 • Blix, Hilde; Eriksen, Anne; Strobelt, Michael. Skapende og tenkende - kritisk kunstpedagogikk i Freires fotspor. Journal for Research in Arts and Sports Education 2018; Volum 2 (2). ISSN 2535-2857.s 1 - 3.s doi: 10.23865/jased.v2.929.
 • Isaksen, Bjarne; Strobelt, Michael; Haugseth, Bengt Arve; Blix, Hilde; Tollefsen, Maria Medby; Junttila, Kristina; Mittner, Lilli. The critical potential of music and performing arts education. Nordisk Nettverk for Musikkpedagogisk Forskning 2017-03-14 - 2017-03-16 2017.
 • Strobelt, Michael. User participation and sustainability in distance learning courses. Mapping Online Activities in Higher Music education 2016-03-09 - 2016-03-11 2016.
 • Strobelt, Michael. The millennium generation of students - How can we motivate them for mobility?. Nordplus annual meeting for international coordinators 2015-10-19 - 2015-10-21 2015.
 • Strobelt, Michael. Det eksistensielle perspektivet i musikk: hvilke spørsmål stiller musikk til oss når vi møter den? Kan den også gi oss noen svar?. Fagdag for Osloby Steinerskole 2014-03-20 - 2014.
 • Strobelt, Michael. Videreutdanning for musikklærere: Brukermedvirkning og fleksibilisering i kursdesign. (fulltekst) Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2014 (8). ISSN 1890-5005.s 12 - 14.
 • Strobelt, Michael. Student mobility: how to accomodate students' social, physical and logistic needs in an exchange. Nordplus IRC Forum 2013 2013-10-24 - 2013-10-25 2013.
 • Strobelt, Michael; Blix, Øystein. Periferien møtes. Erfaringer fra et rytmisk samarbeidsprosjekt. (fulltekst) Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2012 (6). ISSN 1890-5005.s 14 - 16.
 • Strobelt, Michael. Forms of knowledge in musical improvisation. Erasmus Intensive Project 2011-07-14 - 2011.
 • Strobelt, Michael. Richard Wagners Ring-syklus. Operacafé 2010-11-06 - 2010.
 • Strobelt, Michael. Virtual Music Education - an international research project about distance education in music performance. AEC-konferanse “The Education of Instrumental and Vocal Teachers – Developing Professional Competencies” 2010-04-16 - 2010-04-17 2010.
 • Strobelt, Michael. Erasmus Intensive Programmes - The students' perspective. AEC Annual Meeting for International Relations Coordinators 2010-09-17 - 2010-09-18 2010.
 • Strobelt, Michael. Musical notation in an improvised setting - semiotic considerations. ERASMUS Intensive Programme 2010-07-09 - 2010-07-10 2010.
 • Strobelt, Michael. Musikalske speilinger: Vann og hav som tema i den franske impresjonismen. Onsdagsakademiet 2010-11-24 - 2010.
 • Rasmussen, Ragnar; Strobelt, Michael. Masterclass for kordirigenter ved Musikkakademiet, Universitetet i Ljubljana, Slovenia. 2009.
 • Strobelt, Michael. Giuseppe Verdis “Un ballo in maschera”. Musikalske og historisk-politiske aspekter. Tromsø Seniorforum 2009-04-14 - 2009.
 • Strobelt, Michael. Musikk som forfører: Søren Kierkegaards betraktninger om Mozarts Don Giovanni. Lørdagsuniversitetet 2009-01-31 - 2009.
 • Rasmussen, Ragnar; Strobelt, Michael. Motorische Lernprozesse in der Chorausbildung. Del 2. (omtale) ? 2008; Volum 4 (1/2008).s 10 - .
 • Strobelt, Michael. Nyere norsk kormusikk. Nyere norsk kormusikk 2008-03-03 - 2008-03-03 2008.
 • Strobelt, Michael. estetiske fag og entreprenørskap i skolen - kreative krefter i møte eller kollisjon?. DE PRAKTISK-ESTETISKE FAGENES UTFORDRINGER I SKOLE OG SAMFUNN 2007-05-03 - 2007-05-04 2008.
 • Strobelt, Michael. Masterclass som pedagogisk improvisasjon. (omtale) Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2007; Volum 1 (1/2007). ISSN 1890-5005.s 2 - .
 • Rasmussen, Ragnar; Strobelt, Michael. Masterclass for serbiske kordirigenter. Masterclass for serbiske kordirigenter 2006-10-21 - 2006-10-21 2007.
 • Strobelt, Michael. Hvordan tilegner studenter i kordireksjon seg et funksjonelt bevegelsesrepertoar?. (omtale) 2007.
 • Rasmussen, Ragnar; Strobelt, Michael. Skandinavisk samtidsmusikk for kor Scandinavian contemporary music for choir. Skandinavisk samtidsmusikk for kor 2006-10-19 - 2006-10-19 2007.
 • Strobelt, Michael. Musikkutdanning i Norge Music Education in Norway. Musikkutdanning i Norge 2006-10-23 - 2006-10-23 2007.
 • Strobelt, Michael. Motorisk læring i kordireksjon. Nordisk Konferanse for Aksjonslæring og Aksjonsforskning (omtale) 2006-05-17 - 2006-05-18 2007.
 • Rasmussen, Ragnar; Strobelt, Michael. Ferdighetslæring i kordireksjon. Ferdighetslæring i kordireksjon 2007-09-22 - 2007-09-22 2007.
 • Rasmussen, Ragnar; Strobelt, Michael; Drage, Bjørn Andor. Konsert Sommerkonserter Ishavskatedralen. 2007.
 • Rasmussen, Ragnar; Strobelt, Michael; Drage, Bjørn Andor. Konsert Festspillene i Nord-Norge. 2007.
 • Rasmussen, Ragnar; Strobelt, Michael. Motorische Lernprozesse in der Chorausbildung Del 1 av 2. (omtale) ? 2007; Volum 3 (3/2007).s 8 - .
 • Strobelt, Michael. Norsk samtidsmusikk for kor. Norwegian contemporary music for choir. Norsk samtidsmusikk for kor 2006-05-29 - 2006-05-29 2006.
 • Strobelt, Michael. Sergey Rakhmaninovs "Vesper" - en analyse med utgangspunkt i den russisk-ortodokse kirkemusikkens historie. Barents Internasjonale Korfestival (omtale) 2005-06-29 - 2005-07-03 2006.
 • Strobelt, Michael. Scener fra et ekteskap - Selvbiografiske aspekter ved Hector Berlioz` symfoniske verker. Lørdagsuniversitetet ved UiT 2005-11-12 - 2005-11-12 2005.
 • Rasmussen, Ragnar; Strobelt, Michael. Norsk kormusikk fra Grieg til Sommero. Norsk kormusikk fra Grieg til Sommero 2003-03-24 - 2003-03-27 2004.
 • Strobelt, Michael. Mozarts Requiem. Mozarts Requiem 2004-12-06 - 2004-12-06 2004.
 • Strobelt, Michael. Jeux d'eau - Vann som inspirasjonskilde i impresjonistisk musikk. Lørdagsuniversitetet ved UiT 2004-02-21 - 2004-02-21 2004.
 • Strobelt, Michael. Wagners opera Parsifal. Wagners opera Parsifal 2004-11-09 - 2004-11-09 2004.
 • Strobelt, Michael. Leonard Bernsteins West Side Story. Leonard Bernsteins West Side Story 2004-11-30 - 2004-11-30 2004.
 • Strobelt, Michael. Musikk og psyke. Musikk og psyke 2003-01-25 - 2003-01-25 2004.
 • Strobelt, Michael. Musikk og psyke. 2003.
 • Strobelt, Michael. Musikk i hverdagen. 2003.
 • Strobelt, Michael. Musikkpsykologi i hverdagen. 2003.
 • Strobelt, Michael. Musikk og tid. Musikk og tid 2000-12-06 - 2000-12-06 2002.
 • Strobelt, Michael. Current trends in multicultural music education. Current trends in multicultural music education 2001-05-10 - 2001-05-10 2002.
 • Kalsnes, Signe; Espeland, Magne; Meek, Anne; Samuelsen, Arne Marius; Strobelt, Michael. Arts based 4 year programme in teacher education : a better approach to teaching the aesthetics?. isme 2002, 25th biennial conference in music education and music festival (omtale) 2002-08-11 - 2002-08-16 2002.
 • Strobelt, Michael. Musikk og rom. Aspekter av geografisk og musikalsk sted i Richard Wagners opera "Parsifal". Musikk og rom. Aspekter av geografisk og musikalsk sted i Richard Wagners opera "Parsifal" 2002-01-05 - 2002-01-05 2002.
 • Strobelt, Michael. Aspekter av geografisk og musikalsk sted i Richard Wagners opera "Parsifal". Musikk og rom. Aspekter av geografisk og musikalsk sted i Richard Wagners opera "Parsifal" 2002-01-05 - 2002-01-05 2002.
 • Se alle arbeider i CRIStin →