No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for helse- og omsorgsfag linda.finnsto@uit.no +4777660677 Her finner du meg

Linda Finnstø


Seniorrådgiver

Stillingsbeskrivelse

  • Saksbehandling
  • Innpass av tidligere utdanning
  • Internasjonalisering
  • Fag- og studieplaner
  • Emnebeskrivelser