Illustrasjonsbilde

Søk ansatte English flag

Øieroset, Bengt
Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger
+4777644799

Zubchenko, Irina
Spesialbibliotekar - faggruppe for innkjøp
Avdeling for samlinger
+4777646946

Arbeidsområder:
Bibliotek / Katalogisering


Natur- og helsefagbiblioteket

Vieweg, Ireen
Rådgiver
Avdeling for publikumstjenester
+4777623301

Vestgøte, Ellen
Hovedbibliotekar
Avdeling for samlinger
+4777644151

Vederhus, Lillian
Førsteamanuensis

Ledelse og stab UB
+4777646903

Ledelse og stab UB
+4777623284

Stenersen, Mark
Seniorrådgiver: Grafisk Designer og rådgiver innen visuell kommunikasjon i nettbaserte løsninger og digital undervisning, MOOC utvikling, OpenedX og WordPress Sites.

Steinberg, Eric Kama
Seniorrådgiver / Videoprodusent

Natur- og helsefagbiblioteket
+4777646404

Sivertsen, Ronald
Spesialbibliotekar og daglig leder
Hammerfestbiblioteket
+4778450618

Sarre, Aili
Forskningsdatastøtte og fagreferent for kjemi, biokjemi og farmasi
Natur- og helsefagbiblioteket
+4777645553

Sandvoll, Ragnhild
Universitetspedagogikk

Psykologi- og jusbiblioteket

Rundberg, Magne
Bibliotekar
Museumsbiblioteket
+4777645007

Arbeidsområder:
Bibliotek / Lån


Reierth, Eirik
Førstebibliotekar. Dr. Scient.
Natur- og helsefagbiblioteket
+4777644693

Raklev, Hege Merete
Hovedbibliotekar
Psykologi- og jusbiblioteket
+4777645930

Arbeidsområder:
Lån / Fjernlån


Raade, Johanne
Direktør ved Universitetsbiblioteket
Universitetsbiblioteket
+4777645121

Paulsen, Elin Marianne
Spesialbibliotekar
Natur- og helsefagbiblioteket
+4777644159

Overvåg, Grete
Hovedbibliotekar, fagansvarlig for helse- og omsorgsfag
Natur- og helsefagbiblioteket
+4777645474

Olsen, Leif Roger
Seksjonssjef for avdeling for samlinger
Avdeling for samlinger
+4777644236

Arbeidsområder:
Bibliotek / Biblioteksveiledning


Fagansvarlig for:
Økonomi

Odu, Obiajulu
Systemutvikling
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
+4777645299

Nordström, Linnea
Faggruppeleder for formidling, midlertidig Daglig leder NH-biblioteket
Natur- og helsefagbiblioteket
+4777644164

Nilsen, Karl Magnus
Senioringeniør, systemutvikling
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
+4777646783

Nilsen, Frode
Biblioteksystemansvarlig
Avdeling for samlinger
+4777646606

Arbeidsområder:
Bibliotek / Brukerstøtte / Statistikk


Natland, Yngvar
Konsulent innen multimediaproduksjon til undervisning

Mikkelsen, Tone
Hovedbibliotekar
Avdeling for samlinger
+4777646782

Maridatter, Kine
Førsteamanuensis
Result
+4777645616

Malm, Inger-Mari
Hovedbibliotekar. Fagansvarlig musikk. Daglig leder Musikkbiblioteket UIT

Magnussen, Eli
Bibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger
+4777644798

Arbeidsområder:
Bibliotek / Katalogisering


Løkse, Mariann Cecilie
Leder, Avdeling for publikumstjenester
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
+4777644146

Låg, Torstein
Førstebibliotekar
Psykologi- og jusbiblioteket
+4777646361

Lyche, Hannah Amanda
Skriveveileder - Akademisk skrivesenter UiT
Avdeling for publikumstjenester

Lund, Øystein
Førsteamanuensis

Longva, Leif
Universitetsbibliotekar
Psykologi- og jusbiblioteket
+4777646255

Lillejord, Stian
Fagansvarlig for juridiske fag
Psykologi- og jusbiblioteket
+4777660382

Klein, Andreas
Førstebibliotekar / Fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap, engelsk og klassiske fag
Avdeling for publikumstjenester
+4777648361

Kekic, Hana
Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger
+4777645690

Arbeidsområder:
Digitalisering / Metadata


Karpova, Anna
Universitetsbibliotekar, Stipendiat i bibliometri
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Karlsen, Rita
Førstesekretær
Psykologi- og jusbiblioteket
+4777660405

Arbeidsområder:
Bibliotek / Lån


Hammerfestbiblioteket
+4778450349

Johansen, Leila Iren
Daglig leder for Natur- og helsebiblioteket
Natur- og helsefagbiblioteket
+4777646609

Natur- og helsefagbiblioteket

Isaksen, Robert
Førsteamanuensis

Arbeidsområder:
Konsulentvirksomhet / Undervisning


Isaksen, Ingvild Helene Torheim
Spesialibliotekar - Faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger
+4777646548

Arbeidsområder:
Bibliotek / Munin


Håkstad, Terje
Nestleder, Avdeling for publikumstjenester
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
+4777644745

Arbeidsområder:
Bibliotek / Sosiale medier


Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Heim, Kjersti J. K.
Seniorkonsulent
Ledelse og stab UB
+4777644138

Heijster, Mieke van
Spesialbibliotekar - avdeling for samlinger
Avdeling for samlinger
+4777644797

Arbeidsområder:
Bibliotek / Databaser / Alma / Katalogisering / Metadata


Haugstvedt, Noortje
Førstebibliotekar
Natur- og helsefagbiblioteket
+4777623313

Hansen, Per Frank
Produksjon, støtte og rådgivning innen bruk av multimedia og informasjons teknologi

Hansen, Henning
Førstebibliotekar / fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap og klassiske fag.
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
+4777646338

Hansen, Hege Anita
Førstekonsulent
Ledelse og stab UB
+4777644137

Hansen, Elin
Spesialbibliotekar
Natur- og helsefagbiblioteket
+4777660788

Hansen, Brit Østlund
Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger
+4777646375

Arbeidsområder:
Bibliotek / Katalogisering


Grøn, Tiia
Rådgiver innen media og dokumentasjon
Result
+4777620903

Grydeland, Ane Solvik
Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger
+4777645259

Arbeidsområder:
Bibliotek / Katalogisering / Metadata