Illustrasjonsbilde

Søk ansatte English flag

Aag, Frid Jorunn
Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger
HARSTAD 152
+4777058171

Arbeidsområder:
Bibliotek / Lån


Askheimer, Maria Ulrika
Seniorrådgiver
Avdeling for samlinger
UB 2.etg.
+4777646132

Aslaksen, Lise
Bibliotekar
Avdeling for samlinger
UB 135.14B
+4777644157

Arbeidsområder:
Bibliotek / Biblioteksveiledning


Aspaas, Per Pippin
Faggruppeleder for forsknings- publiseringsstøtte
Psykologi- og jusbiblioteket
TEO-H3 3.314
+4777646815

Bakke, Asgaut
Bibliotekar
Avdeling for samlinger
UB 135.09C
+4777644795

Arbeidsområder:
Bibliotek / Katalogisering


Benedictus, Lammy
Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger
UB 135.10
+4777644160

Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Brynjulfsen, Tove
Bibliotekar
Avdeling for samlinger
UB 135.8
+4777645228

Bårdsen Tøllefsen, Inga
Prosjektleder for Skrivesenteret på UB
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
BRELIA N 308
+4777646976

Danielsen, Ådne
Førsteamanuensis

Dreiem, Hanne
Rådgiver
Avdeling for samlinger
HARSTAD 153
+4777058161

Ekanger, Aysa
Forsknings- og publiseringsstøtte, Open Access
Psykologi- og jusbiblioteket
TEO-H3 3.402
+4777644140

Arbeidsområder:
Open Access


Enger, Marit Bull
Fagansvarlig for kunsthistorie, landskapsarkitektur
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
UB 135.05
+4777644649

Figenschou, Lars
Fagansvarlig for Biovitenskap, Matematikk & Statistikk
Natur- og helsefagbiblioteket
MH B7.013
+4777644127

Arbeidsområder:
Bibliotek / Informasjonskompetanse


Fagansvarlig for:
Matematikk / Statistikk / Basale biofag

Frantsvåg, Jan Erik
Universitetsbibliotekar/Open Access-rådgiver
Psykologi- og jusbiblioteket
TEO-H3 3.408
+4777644950

Franzen, Simon Dominik
ph.d.-stipendiat
Avdeling for publikumstjenester

Gabrielsen, Toril
Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger
UB 135.07
+4777645253

Grydeland, Ane Solvik
Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger
UB 135.05
+4777645259

Arbeidsområder:
Bibliotek / Katalogisering / Metadata


Grøn, Tiia
Seniorrådgiver

Gustavsen, Anneliisa
Spesialbibliotekar musikk
Avdeling for samlinger
+4777660573

Hansen, Brit Østlund
Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger
UB 135.03
+4777646375

Arbeidsområder:
Bibliotek / Katalogisering


Hansen, Elin
Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger
+4777660788

Hansen, Hege Anita
Førstekonsulent
Ledelse og stab UB
MH B6.020
+4777644137

Hansen, Henning
Førstebibliotekar / fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap og klassiske fag.
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
UB 135.16
+4777646338

Hansen, Per Frank
Produksjon, støtte og rådgivning innen bruk av multimedia og informasjons teknologi