Illustrasjonsbilde

Søk etter ansatte English flag

Aag, Frid Jorunn
Spesialbibliotekar
Harstadbiblioteket
+4777058171

Arbeidsområder:
Bibliotek / Lån


Avdeling for publikumstjenester

Avdeling for samlinger
+4777646132

Aslaksen, Lise
Bibliotekar
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
+4777644157

Arbeidsområder:
Bibliotek / Biblioteksveiledning


Aspaas, Per Pippin
Faggruppeleder for forsknings- publiseringsstøtte
Psykologi- og jusbiblioteket
+4777646815

Psykologi- og jusbiblioteket

Bakke, Asgaut
Bibliotekar
Avdeling for samlinger
+4777644795

Arbeidsområder:
Bibliotek / Katalogisering


Benedictus, Lammy
Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger
+4777644160

Psykologi- og jusbiblioteket

Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Bergli, Kjærsti Løkholm
Rådgiver Universitetsbiblioteket
Psykologi- og jusbiblioteket
+4777645465

Bjørndal, Cato
Forskningsgruppeleder veiledningspedagogikk

Brokjøb, Lise Gulli
Studentforsker og bibliotekarsekretær
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Brynjulfsen, Tove
Bibliotekar
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
+4777645228

Avdeling for samlinger
+4777644141

Arbeidsområder:
Bibliotek / Katalogisering / Munin


Dahl, Lotte
Førstekonsulent
Ledelse og stab UB
+4777644136

Danielsen, Ådne
Førsteamanuensis

Dijkstra, Noortje
Førstebibliotekar / Fagansvarlig for geovitenskap, fysikk, informatikk og ingeniørfag
Natur- og helsefagbiblioteket
+4777623313

Natur- og helsefagbiblioteket
+4777645053

Dreiem, Hanne
Rådgiver
Harstadbiblioteket
+4777058161

Ekanger, Aysa
Forsknings- og publiseringsstøtte, Open Access
Psykologi- og jusbiblioteket
+4777644140

Arbeidsområder:
Open Access


Enger, Marit Bull
Fagansvarlig for kunsthistorie, landskapsarkitektur
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
+4777644649

Figenschou, Lars
Fagansvarlig for Biovitenskap, Matematikk & Statistikk
Natur- og helsefagbiblioteket
+4777644127

Arbeidsområder:
Bibliotek / Informasjonskompetanse


Fagansvarlig for:
Matematikk / Statistikk / Basale biofag

Frantsvåg, Jan Erik
Universitetsbibliotekar/Open Access-rådgiver
Psykologi- og jusbiblioteket
+4777644950

Fylkesnes, Ingunn Kristin
Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger
+4777645978

Arbeidsområder:
Bibliotek / Katalogisering / Metadata / Munin / Alma


Gabrielsen, Toril
Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger
+4777645253

Arbeidsområder:
Bibliotek / Katalogisering / Metadata


Grydeland, Ane Solvik
Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger
+4777645259

Arbeidsområder:
Bibliotek / Katalogisering / Metadata


Grøn, Tiia
Rådgiver innen media og dokumentasjon
Result
+4777620903

Hansen, Brit Østlund
Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger
+4777646375

Arbeidsområder:
Bibliotek / Katalogisering


Hansen, Elin
Spesialbibliotekar
Natur- og helsefagbiblioteket
+4777660788

Hansen, Hanna Elise
Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger

Hansen, Hege Anita
Førstekonsulent
Ledelse og stab UB
+4777644137

Hansen, Henning
Førstebibliotekar / fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap og klassiske fag.
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
+4777646338

Hansen, Per Frank
Produksjon, støtte og rådgivning innen bruk av multimedia og informasjons teknologi

Arbeidsområder:
Kommunikasjon


Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
+4777620765

Heijster, Mieke van
Spesialbibliotekar - avdeling for samlinger
Avdeling for samlinger
+4777644797

Arbeidsområder:
Bibliotek / Databaser / Alma / Katalogisering / Metadata


Heim, Kjersti J. K.
Seniorkonsulent
Ledelse og stab UB
+4777644138

Avdeling for publikumstjenester

Håkstad, Terje
Nestleder, Avdeling for publikumstjenester
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
+4777644745

Arbeidsområder:
Bibliotek / Sosiale medier


Isaksen, Ingvild Helene Torheim
Spesialibliotekar - Faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger
+4777646548

Arbeidsområder:
Bibliotek / Munin


Isaksen, Robert
Førsteamanuensis

Arbeidsområder:
Konsulentvirksomhet / Undervisning


Natur- og helsefagbiblioteket

Johansen, Leila Iren
Daglig leder for Natur- og helsebiblioteket
Natur- og helsefagbiblioteket
+4777646609

Hammerfestbiblioteket
+4778450349

Karlsen, Rita
Førstesekretær
Psykologi- og jusbiblioteket
+4777660405

Arbeidsområder:
Bibliotek / Lån


Karpova, Anna
Universitetsbibliotekar, Stipendiat i bibliometri
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
+4777645008

Kavli, Solveig
Prosjektleiar Skrivesenteret UiT
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
+4777660444

Universitetsbiblioteket

Klein, Andreas
Førstebibliotekar / Fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap og klassiske fag
Avdeling for publikumstjenester
+4777648361

Lillejord, Stian
Fagansvarlig for juridiske fag
Psykologi- og jusbiblioteket
+4777660382

Longva, Leif
Universitetsbibliotekar
Psykologi- og jusbiblioteket
+4777646255

Lund, Øystein
Førsteamanuensis

Lyche, Hannah Amanda
Skriveveileder - Akademisk skrivesenter UiT
Avdeling for publikumstjenester

Låg, Torstein
Førstebibliotekar
Psykologi- og jusbiblioteket
+4777646361

Løkse, Mariann Cecilie
Leder, Avdeling for publikumstjenester
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
+4777644146

Magnussen, Eli
Bibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger
+4777644798

Arbeidsområder:
Bibliotek / Katalogisering


Malm, Inger-Mari
Hovedbibliotekar. Fagansvarlig musikk. Daglig leder Musikkbiblioteket UIT