Enger, Marit Bull


Arbeidstittel

Fagansvarlig for kunsthistorie, landskapsarkitektur

Stillingsbeskrivelse

  • fagansvarlig for kunsthistorie

Fagansvarlig for


  • Stien, Hanne Hammer; Enger, Marit Bull. Iver Jåks - Skisser fra Samisk-norsk lesebok. Iver Jåks - skisser fra Samisk-norsk lesebok 2021-02-02 - 2021-02-23 2021.
  • Se alle arbeider i CRIStin →