Ådne Danielsen


Arbeidstittel

Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Danielsen er førsteamanuensis i statsvitenskap (fordypning i organisasjon og ledelse). Av forskningsprosjekter arbeider Danielsen for tiden med organisatoriske og ledelsesmessige aspekter som har betydning for utvikling av utdanningskvalitet i høyere utdanning.

 

 

 chat loading...