Per Pippin Aspaas


Arbeidstittel

Faggruppeleder for forsknings- publiseringsstøtte

Stillingsbeskrivelse

Som faggruppeleder for forsknings- og publiseringsstøtte ved Universitetsbiblioteket arbeider jeg primært med å koordinere og videreutvikle våre støttetjenester for åpen publisering og forskningsdata-arkivering.

Fagansvarlig forForskningsinteresser

Vitenskaps- og lærdomshistorie, særlig emner med tilknytning til det europeiske 1500-, 1600- og 1700-tallet

Bruken av latin på ulike samfunnsområder fra antikken til i dag

Edisjonsfilologi

Undervisning

Underviser særlig om åpen publisering og andre deler av åpen vitenskap


chat loading...