Jan Erik Frantsvåg


Arbeidstittel

Universitetsbibliotekar/Open Access-rådgiver

Stillingsbeskrivelse

Arbeider med Open Access og deltar aktivt i flere prosjekter og tjenester.

Har tidligere hatt disse oppgavene innenfor samme fagområde:

 • Hovedansvarlig for administrasjon og saksbehandling vedrørende UiTs publiseringsfond.
 • Medlem av DOAJ Advisory Board
 • Deltaker i konsortiet som utarbeidet OA Diamond-rapporten for Science Europe 
 • Leder av styret for SPARC Europe
 • Har deltatt som delprosjektleder i Nordbib-prosjektet NOAP, som skal legge til rette for Open Access i Norden. Ansvar for å beskrive forretningsmodeller for Open Access-tidsskrifter.
 • Arbeid innenfor Munin med oppgaver innen videreutvikling av Munin, brukerstøtte overfor studenter og ansatte.
 • 2008–2010 prosjektleder for NORA (Norwegian Open Research Archives) som er et nasjonalt prosjekt finansiert av KD. NORAs oppgaver ble fra 01.01.11 overført til det nasjonale organet CRIStin.
 • Har deltatt i det EU-finansierte prosjektet OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) som skal skape en infrastruktur som gjør det mulig for forskerne å oppfylle sine forpliktelser med hensyn til Open Access (krav i ca 20 % av kontraktene - «special clause 39») under FP7. Har også deltatt i FP7-prosjektet OpenAIREplus som er en videreutvikling som skal se på Open Access til forskningsdata.
 • Medlem av CRIStins nasjonale ekspertgruppe om Open Access
 • Norsk medlem av redaksjonen i ScieCom Info, et Open Access-tidsskrift om Open Access i Norden og Baltikum.
 • Har deltatt i prosjektet RoMEO for Norge, finansiert av ABM-U (2010) og Nasjonalbiblioteket (2011) sammen med UiB, Høgskolen i Telemark og (fra 2011) Cristin. Prosjektet har innhentet informasjon om egenarkiveringspolicyer hos norske utgivere og utgivelser, og besørget informasjonen lagt inn i Sherpa/RoMEO slik at den lett kan gjenbrukes, også av ulike datasystemer.

Foredrar gjerne om Open Access og beslektede emner på forespørsel, og skriver om temaet i ulike tidsskrifter, også vitenskapelige.Forskningsinteresser

Open Access-publisering, forretningsmodeller for Open Access-publisering, hva som skal til for å få forfattere til å velge Open Access, publiseringsfond

Undervisning

Underviste i emnet DOK-1010 Dokument- og medieteori - 10 stp V-2013

chat loading...