Bilde Conzett, Philipp
77645361 philipp.conzett@uit.no Her finner du meg Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Philipp Conzett


Arbeidstittel

Førstebibliotekar / Fagansvarleg for nordisk, finsk, kvensk og tysk

Stillingsbeskrivelse

(Pågåande oppgåver og prosjekt)Forskningsinteresser

Historisk (nordisk) språkvitskap, morfologi, leksikon, ordlaging

Norrønt, norsk språk, språkendring

Open vitskap, digital humaniora


chat loading...