Adrian Verhoef


Arbeidstittel

Rådgiver

Stillingsbeskrivelse

  • Medlem av faggruppe for formidling

Arbeider spesielt med:

  • Publikumskontakt
  • Formidling
  • Referansehåndtering og EndNote
  • Kontaktperson IVT fakultet
  • Undervisning og veiledning


Undervisning

Søk og referer smart
Informasjonskompetanse
Forskningsdatahåndtering


chat loading...