Illustrasjonsbilde

Om UB

Om UB

Universitetsbiblioteket (UB) ved UiT Norges arktiske universitet, er et offentlig fag- og forskningsbibliotek. Biblioteket ble opprettet i 1972 som en del av det nyetablerte Universitetet i Tromsø.

Med 10 campusbibliotek i Tromsø, Hammerfest, Alta, Harstad og Narvik er UBs hovedoppgave å støtte forskning, undervisning og formidling ved UiT. Våre primærbrukere er studenter og ansatte ved UiT, men alle kan låne fra bibliotekets samlinger. UB er også bibliotek for ansatte ved UNN.

I årenes løp har UiT vært gjennom flere sammenslåinger. I 1978 ble Tromsø Museum med sine boksamlinger inkorporert i universitetet. I 2009 ble UiT sammenslått med Høgskolen i Tromsø, og i 2013 med Høgskolen i Finnmark. Bibliotekene ved disse lærestedene ble innlemmet i UB. I 2013 ble også Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result) ved UiT en del av UB. I 2015 ble UiT slått sammen med høgskolene i Harstad og Narvik, og året etter ble fagbibliotekene ved også disse lærestedene en del av UB. Gjennom årene har også flere campusbibliotek blitt sammenslått på grunn av flytting av fagmiljøene til campus Breivika, Tromsø.

Les mer om universitetsbiblioteket på Wikipedia


Sist endret: 06.08.2021