Frid Jorunn Aag


Arbeidstittel

Spesialbibliotekar

Stillingsbeskrivelse

  • Undervisning og veiledning
  • Faggruppe for formidling
  • Team utlån
  • Fagområde Sosialfag (samt Omsorg- og helsefag i Harstad)
  • Abonnementskontakt UB Harstad (trykte/elektroniske)

ArbeidsområderUndervisning

Litteratursøk i Oria og fagdatabaser

Systematiske søk


chat loading...