Bilde Overvåg, Grete
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Grete Overvåg


Arbeidstittel

Hovedbibliotekar, fagansvarlig for helse- og omsorgsfag

Stillingsbeskrivelse

Er medlem av faggruppe for undervisning

Arbeider spesielt med:

 • Veiledning og undervisning i informasjonskompetanse
 • Litteratursøk
 • iKomp
 • Pensumlister 
 • EndNote

 

 

Fagansvarlig for


 • Mora, Dana Catalina; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Overvåg, Grete; Jong, Miek; Mentink, Marit; Liu, Jianping; Stub, Trine. Safety of Complementary and Alternative Medicine (CAM) treatment among children and young adults who suffer from adverse effects of conventional cancer treatment: A systematic review. Integrative Cancer Therapies 2022; Volum 21. ISSN 1534-7354.s doi: 10.1177/15347354221105563.
 • Mora, Dana Catalina; Overvåg, Grete; Jong, Miek; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stavleu, Debbie C.; Liu, J Ping; Stub, Trine. Complementary and alternative medicine modalities used to treat adverse effects of anti‑cancer treatment among children and young adults: a systematic review and meta‑analysis of randomized controlled trials. BMC Complementary Medicine and Therapies 2022.s doi: 10.1186/s12906-022-03537-w.
 • Igesund, Unni; Overvåg, Grete; Rasmussen, Guri. Trygg kirurgi – oppdekking og organisering av instrumentbord til operasjon: en scoping review. Sykepleien Forskning 2021. ISSN 1890-2936.s doi: 10.4220/Sykepleienf.2021.84445.
 • Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Overvåg, Grete; Jong, Miek; Musial, Frauke; Liu, Jianping. Adverse effects in homeopathy. A systematic review and meta-analysis of observational studies. Explore: The Journal of Science and Healing 2020. ISSN 1550-8307.s doi: 10.1016/j.explore.2020.11.008.
 • Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Overvåg, Grete; Jong, Miek. An integrative review on the information and communication needs of parents of children with cancer regarding the use of complementary and alternative medicine. BMC Complementary Medicine and Therapies 2020; Volum 20.s doi: 10.1186/s12906-020-02882-y.
 • Igesund, Unni; Overvåg, Grete; Rasmussen, Guri; Rekvig, Ole Petter. Kartlegging av prosedyrer for oppdekking av instrumentbord ved kirurgiske inngrep. Sykepleien Forskning 2019. ISSN 1890-2936.s doi: 10.4220/Sykepleienf.2019.78413.
Se alle arbeider i CRIStin →


Undervisning

 • Informasjonskompetanse
 • Litteratursøk

chat loading...