Bjørndal, Cato


Arbeidstittel

Forskningsgruppeleder veiledningspedagogikk

Stillingsbeskrivelse


 • Bjørndal, Cato R. P.. Student teachers' responses to critical mentor feedback: A study of face-saving strategies in teaching placements. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2020; Volum 91:103047. ISSN 0742-051X.s 1 - 12.s doi: 10.1016/j.tate.2020.103047.
 • Andreasen, Johan Kristian; Bjørndal, Cato R. P.; Kovac, Velibor Bobo. Being a teacher and teacher educator: The antecedents of teacher educator identity among mentor teachers. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2019; Volum 85. ISSN 0742-051X.s 281 - 291.s doi: 10.1016/j.tate.2019.05.011.
 • Jensen, Catrine Buck; Bjørndal, Cato R. P.. Diskusjonsforum: digital veiledning av studenter i praksisstudier. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245021417.s 139 - 154.
 • Worum, Kirsten Sivertsen; Bjørndal, Cato R. P.. Studenters oppfatninger av god og dårlig praksisveiledning i barnehagelærerutdanning. NORDVEI- Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 2018; Volum 3 (1). ISSN 2535-3047.s 1 - 17.s doi: 10.15845/ntvp.v3i1.1578.
 • Wennergren, Ann-Christine; Thornberg, Fredrik; Bjørndal, Cato R. P.; Mathisen, Petter. Lärarstudenter som aktörer i interaktiv observation och handledning En studie om digitala redskap i VFU-handledning på övningsskolor. (data) Högre Utbildning 2018; Volum 8 (2). ISSN 2000-7558.s 72 - 86.s doi: 10.23865/hu.v8.1078..
 • Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P.. Tablet as a digital tool in supervision of student teachers’ practical training. (fulltekst) Nordic Journal of Digital Literacy 2016; Volum 11 (4). ISSN 1891-943X.s 227 - 247.s doi: 10.18261/issn.1891-943x-2016-04-02.
 • Bjørndal, Cato R. P.. En samtale på randen av sammenbrudd - og andre bilder av empatiens betydning i veiledningssamtaler. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1392-4.s 219 - 237.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Videoobservation af lærerstuderendes praksis. Værdien af at se sin praksis udenfra og med mikroskopisk hukommelse. Unge Pædagoger 2014 (2). ISSN 0106-5386.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Working alliance and contract in supervision. Murmansk State Humanities University 2013 ISBN 978-5-4222-0170-9.s 25 - 32.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Videoobservasjon som forsknings- og utviklingsredskap i skolen. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02113-3.s 157 - 172.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Veilederes møte med seg selv. Betydningen av videoopptak og transkripsjon som utviklingsredskap. Gyldendal Akademisk 2012 ISBN 978-82-0542389-3.s 335 - 354.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Hvordan kan veilederen utvikle sin kompetanse? Erfaringsbaserte barrierer mot og muligheter for aksjonslæring. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 978-82-05-41535-5.s 208 - 231.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Hva slags kompetanse trenger veilederen? Tre alternative forståelser. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 978-82-05-41535-5.s 140 - 156.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Hva er kvalitet i veiledning? Hvor entydige svar kan veilederen finne?. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 978-82-05-41535-5.s 33 - 49.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Rådgiver eller veileder? Forståelsen av direkte eller indirekte hjelp. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-1196-8.s 189 - 212.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Coachen markedsført som Sokrates. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2009 (6). ISSN 1500-0788.s 32 - 40.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Klasseledelse: Iscenesættelse på klasseværelsets scene. Akademisk Forlag 2009 ISBN 978-87-500-4071-2.s 132 - 151.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Hvordan forbedre veiledningssamtalen? Ni empirisk funderte anbefalinger. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01374-9.s 174 - 196.
 • Bjørndal, Cato R. P.. The Action Researcher and Sherlock Holmes. Similarities in logical Strategies. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007 ISBN 978-82-7634-718-0.s 111 - 132.
 • Bjørndal, Cato R. P.; Mathisen, Petter. Forord. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0612-4.s 5 - 13.
 • BjØrndal, cato r.p. Refleksivitet omkring aksjonsforskerens påvirkning - fra salmer til jazz i kjøkkenet. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2004.
 • Bjørndal, Cato R. P.; Mathisen, Petter. Læreren som veileder i prosjektarbeid. Fra skipper til los?. Norsk pedagogisk tidsskrift 2003 (1-2). ISSN 0029-2052.
 • Bjørndal, Cato R. P.; Høigaard, Rune; Mathisen, Petter. Lærer og veileder. L97-lærerens vandring i veiledningens villnis. Bedre Skole 2002 (1). ISSN 0802-183X.
 • Bjørndal, Cato R. P.; Mathisen, Petter. Fra skipper til los � læreren som veileder i prosjektarbeid. Gyldendal Akademisk 2001.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Det vurderende øyet. Om observasjon, vurdering og utvikling i undervisning og veiledning. 3. utgave. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 9788205500594.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Det vurderende øje (2. udgave). Klim 2018 ISBN 9788771292992.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Det värderande ögat : observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning (2. Utgåva). Liber 2018 ISBN 9789147127832.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Det värderände ögat. Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning. 2. utgave. Liber 2017 ISBN 9789147053117.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Konstruktive hjælpesamtaler - mestringsfremmende perspektiver og redskaper i vejledning, rådgivning og coaching. Klim 2017 ISBN 9788771299922.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Konstruktiva Stödsamtal. Perspektiv och redskap vid handledning, rådgivning, mentorskap och coaching. Liber 2017 ISBN 9789147122639.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Konstruktive hjelpesamtaler. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205494336.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Det värderande ögat. Liber 2005.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Det vurderende oje. Klim 2003 ISBN 8779552250.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Det vurderende øyet. Observasjon, vurdering og utvikling av undervisning og veiledning. Gyldendal Akademisk 2003 ISBN 8205304084.
 • BjØrndal, cato r.p. Det vurderende oje. Observation, vurdering og udvikling i undervisning og vejledning. 2003 ISBN 8779552250.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Regi på klasserommets scene � om lederskap i klasserommet og konsekvenser for læringsmiljøet. 2003 ISBN 82-7477-148-6.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Det vurderende øyet. Vurdering og utvikling av undervisning og veiledning. Gyldendal Akademisk 2002 ISBN 8205304084.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Arbeidsallianse i veiledning. Invitert gjesteforelesning 2022-03-07 - 2022-03-07 2022.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Feedback i masterveiledning. Kurs i universitets- og høgskulepedagogikk 2022-01-26 - 2022-01-26 2022.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Screencapture feedback i masterveiledning. Universitets- og høgskulepedagogisk kurs 2022-01-26 - 2022-01-26 2022.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Arbeidsallianse og metakommunikasjon i veiledning. Invitert gjesteforelesning 2022-01-21 - 2022-01-21 2022.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Bruk av teknologi for å styrke veiledningsprosessen i lærerutdanningens praksis. Konferanse i veiledningspedagogikk, Keynote 2022-02-10 - 2022-02-10 2022.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Feedback kvalitet. Workshop i FOU-prosjekt 2022-03-29 - 2022-03-29 2022.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Posisjonering i veiledningssamtaler. Invitert gjesteforelesning 2021-12-02 - 2021-12-02 2021.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Feedback i praksisveiledning. Invitert gjesteforelesning 2021-01-18 - 2021-01-18 2021.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Observasjon og analyse av veiledningssamtaler. Invitert gjesteforelesning 2021-01-29 - 2021-01-29 2021.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Arbeidsallianse i veiledning. Invitert gjesteforelesning 2021-02-19 - 2021-02-19 2021.
 • Bjørndal, Cato R. P.. (A)symmetri, posisjonering og facework i veiledningssamtaler. Invitert gjesteforelesning 2021-05-06 - 2021-05-06 2021.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalifisering til førstelektor. Invitert gjesteforelesning 2021-10-20 - 2021-10-20 2021.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Forskningsgruppevirsksomhet - FIVE som eksempel. Invitert gjesteforelesning 2021-10-20 - 2021-10-20 2021.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Åtte anbefalinger for bedre veiledningssamtaler. Universitets- og høgskulepedagogisk kurs 2021-10-21 - 2021-10-21 2021.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Spørsmålsstilling i veiledning - noen forbedringsmuligheter. Universitets- og høgskulepedagogisk kurs 2021-10-21 - 2021-10-21 2021.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalitet og kvalitetsutvikling i veiledning. Invitert gjesteforelesning 2021-12-01 - 2021-12-01 2021.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Arbeidsallianse og kontrakt i veiledning. Invitert gjesteforelesning 2021-12-01 - 2021-12-01 2021.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Arbeidsallianse og kontrakt i veiledning. Invitert gjesteforelesning 2021-12-02 - 2021-12-02 2021.
 • Bjørndal, Cato R. P.; Nilsen, Tor-Egil. Et digitalt verktøy til bedre praksisveiledning. Møte digitaliseringsrådet 2020-02-07 - 2020-02-07 2020.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Screencapture feedback. Personalseminar pedagogikk 2020-12-17 - 2020-12-17 2020.
 • Bjørndal, Cato R. P.; Nilsen, Tor-Egil. Feedback kvalitet ved bruk av MOSO. Webinar 2020-11-20 - 2020-11-20 2020.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalitet i handledning. Invitert gjesteforelesning 2020-05-27 - 2020-05-27 2020.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalitet i handledning. Invitert gjesteforelesning 2020-05-26 - 2020-05-26 2020.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalitet i handledning. Invitert gjesteforelesning 2020-05-14 - 2020-05-14 2020.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Hvordan skape gode veiledningssamtaler?. Invitert gjesteforelesning 2019-12-04 - 2019-12-04 2019.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalitet i praksisveiledning. Nettverk veiledning 2019-02-20 - 2019-02-20 2019.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalitet i veiledning. Forelesning praksisveiledere Langnes skole 2019-03-13 - 2019-03-13 2019.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Utprøving av MOSO ved tre nordiske lærerutdanninger - påvirkning på veiledningsprosessens kvalitet. Foreløpige funn. Seminar i veiledning og teknologi 2019-05-14 - 2019-05-14 2019.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Användning av teknologi för att lyfta handledningsprocessens kvalitet. Forelesning praksisveiledere lærerutdanning 2019-10-15 - 2019-10-15 2019.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kritisk feedback (positionering) och ”face-saving” i stödsamtal. Forelesning spesialpedagogikk Ørebro Universitet 2019-10-15 - 2019-10-15 2019.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Hva är viktigast förr att skapa konstruktiva stödsamtal?. Åpen gjesteforelesning Ørebro Universitet 2019-10-15 - 2019-10-15 2019.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Hva er viktigst for å skape gode veiledningssamtaler?. Rådgiversamling 2019-06-06 - 2019-06-06 2019.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Hva är viktigast förr att skapa bra handledningssamtal?. Svenska Skolverkets konferens, kompetensutvecklingsinsats inom specialpedagogik 2018-05-16 - 2018-05-16 2018.
 • Andreasen, Johan Kristian; Kovac, Velibor Bobo; Bjørndal, Cato R. P.. The development of school-based teacher educators’ professional identity. NERA 46th Congress 2018-03-08 - 2018-03-10 2018.
 • Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P.. Interactive multimodal feedback practice in practicum: What is it? Bidrag på symposiet: Using interactive multimodal feedback-technology to strengthen quality in observation and supervision of student teachers’ practical training. NERA 2018 2018-03-08 - 2018-03-10 2018.
 • Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P.. Using interactive multimodal observation and feedback technology in teacher education practicum: Supervisors’ experiences. Bidrag på symposiet: Using interactive multimodal feedback-technology to strengthen quality in observation and supervision of student teachers’ practical training.. NERA 2018 2018-03-08 - 2018-03-10 2018.
 • Andreasen, Johan Kristian; Kovac, Velibor Bobo; Bjørndal, Cato R. P.. Teacher and teacher educator - developing a professional identity. EARLI SIG11 2018-06-12 - 2018-06-15 2018.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Videoobservasjon av veiledning. Gjesteforelesning Master i vejledning 2018-09-06 - 2018-09-06 2018.
 • Bjørndal, Cato R. P.; Mathisen, Petter; Ann-Christine, wennergren; Thornberg, Fredrik. Veiledningsteknologi i praksis – Erfaringer og resultater fra forskning på og implementering av MOSO i norsk og svensk lærerutdanning. Nordisk konferanse: Muligheter og utfordringer med bruk av digital teknologi i veiledningen i høyere utdanning 2018-09-09 - 2018-09-16 2018.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Hva är viktigast förr att skapa bra handledningssamtal?. Svenska Skolverkets kompetensutvecklingsinsats inom specialpedagogik 2018-05-28 - 2018-05-28 2018.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Hva är viktigast förr att skapa bra handledningssamtal?. Svenska Skolverkets kompetensutvecklingsinsats inom specialpedagogik 2018-05-08 - 2018-05-08 2018.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Hva är viktigast förr att skapa bra handledningssamtal?. Svenska Skolverkets kompetensutvecklingsinsats inom specialpedagogik 2018-05-16 - 2018-05-16 2018.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kan digital teknologi bidra til bedre praksisveiledning i lærerutdanningen?. Gjesteforelesning for praksisveiledere 2018-09-25 - 2018-09-25 2018.
 • Bjørndal, Cato R. P.; Mathisen, Petter; Ann-Christine, wennergren; Fredrik, Thornberg. Veiledningsteknologi i praksis – Erfaringer og resultater fra forskning på og implementering av MOSO i Norge og Sverige. Nordisk konferanse: Muligheter og utfordringer med bruk av digital teknologi i veiledningen i høyere utdanning 2018-09-10 - 2018-09-15 2018.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Hva är viktigast förr att skapa bra handledningssamtal?. Svenska Skolverkets kompetensutvecklingsinsats inom specialpedagogik 2018-05-15 - 2018-05-15 2018.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Hva är viktigast förr att skapa bra handledningssamtal?. Svenska Skolverkets kompetensutvecklingsinsats inom specialpedagogik 2018-05-21 - 2018-05-21 2018.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Bruk av digital teknologi for å heve kvaliteten i veiledningsprosessen. Fokus på kvalitet i undervisning og veiledning. 2018-12-26 - 2018-12-26 2018.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Posisjonering i veiledning. Rettleiingskonferanse 2017-11-13 - 2017-11-13 2017.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Mestringsorientering i veiledning. Rettleiingskonferanse 2017-11-13 - 2017-11-13 2017.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Arbeidsallianse i veiledning. Rettleiingskonferanse 2017-11-13 - 2017-11-13 2017.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Videoobservasjon av veiledning - Verdien av å se seg selv utenfra og med mikroskopisk hukommelse. Gjesteforelesning Master i vejledning 2017-09-06 - 2017-09-06 2017.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Frågande och perspektivutforskning som drivkraft i handledning. Rektorutbildning Uppsala Universitet 2017-12-11 - 2017-12-11 2017.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Positionering i handledning. Rektorutbildning 2017-12-11 - 2017-12-11 2017.
 • Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P.. Om forskningsgrunnlaget og etableringen av MOSO (Mentoring and Observation Software). Foredrag 2017-03-06 - 2017-03-06 2017.
 • Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P.. Veiledningsteknologi – et bidrag til kvalitetsheving i praksisveiledningen. Lærerutdanningskonferansen 2017 2017-04-20 - 2017-04-20 2017.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Utvikling av veiledningssamtalers kvalitet. Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning 2016-05-23 - 2016-05-25 2016.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Sosial posisjonering i veiledning. Gjesteforelesning Master i karriereveiledning 2016-04-06 - 2016-04-06 2016.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalitet i veiledning. Gjesteforelesning Master i karriereveiledning 2016-04-06 - 2016-04-06 2016.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Videoobservasjon. Gjesteforelesniong for DPU 2016-09-06 - 2016-09-06 2016.
 • Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P.. iPad som redskap for observasjon og veiledning av lærerstudenter. Forelesning for praksisveiledere og lærerutdannere 2016-04-26 - 2016-04-26 2016.
 • Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P.. Tablet as a digital tool in supervision of student teachers’ practical training. Seminar i forskergruppen innom Övingsskolor, Høgskolan Halmstad, Sverige 2016-04-26 - 2016-04-26 2016.
 • Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P.. Tablets as a Digital Tool for Supervision of Student teacher’s Practical Training.. WMIER Mini-Symposium, NZ 2016-01-29 - 2016-01-29 2016.
 • Bjørndal, Cato R. P.; Mathisen, Petter. Nettbrett som plattform for observasjon og veiledning i lærerutdanningen. Modell og mentor 2015-02-13 - 2015-02-13 2015.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Bruk av videoobservasjon i veiledning. Modell og mentor konferanse 2015-02-13 - 2015-02-13 2015.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Veiledningskvalitet. Modell og mentor konferanse 2015-02-13 - 2015-02-13 2015.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Posisjonering i handledningssamtal. Gjesteforelesning tre høyskoler i Stockholm 2015-10-07 - 2015-10-07 2015.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Utvikling av kvalitet i handledning. Gjesteforelesning for tre høyskoler i Stockholm 2015-10-07 - 2015-10-07 2015.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalitet i handledningssamtal. Gjesteforelesning master i handledning 2015-09-28 - 2015-09-28 2015.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Videoobservasjon av veiledning. Gjesteforelesning 2015-09-10 - 2015-09-10 2015.
 • Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P.. Nettbrett i praksisveiledning. Norgesuniversitets høstkonferanse, Tromsø 2015-09-15 - 2015-09-16 2015.
 • Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P.. Informal Mentoring in Police Education. NERA 2015 2015-03-04 - 2015-03-06 2015.
 • Worum, Kirsten Sivertsen; Bjørndal, Cato R. P.. Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i grunnskolelærerutdanning og barnehagelærerutdanning. Veilederkonferansen 2014 2014-10-16 - 2014-10-17 2014.
 • Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P.. The use of tablets in mentoring of student teachers. NERA 42nd Congress in Lillehammer 2014-03-05 - 2014-03-07 2014.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalitet i handledning. Forelesning master i handledning HJK 2014-10-07 - 2014-10-07 2014.
 • Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P.. Nettbrett som observasjons- og veiledningsredskap. Et eksempel på utprøving av digitale verktøy i praksisveiledning av lærerstudenter. Veilederkonferansen 2014 2014-10-17 - 2014-10-18 2014.
 • Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P.. Nettbrett i praksisveiledning. Digitalisert observasjons- og veiledningsplattform i lærerutdanningen. NU 2014 2014-10-08 - 2014-10-10 2014.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Exploring the possibilities of tablets as a tool in mentoring. A study from Norwegian teacher education. NU2014 2014-10-08 - 2014.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Nettbrett som observasjons- og veiledningsplattform. Et eksempel på utprøving av digitale verktøy i praksisveiledning av lærerstudenter. Nasjonal konferanse i veiledningspedagogikk 2014-10-16 - 2014.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalitet i veiledningsarbeid. Gjesteforelesning master i handledning 2014-09-23 - 2014.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Videoobservasjon som redskap for utvikling av profesjonell kompetanse. Gjesteforelesning Danmarks Pædagogiske Universitet 2014-09-09 - 2014.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Utvikling av veiledningssamtalers kvalitet. Obl. kurs i Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk- psykologisk rådgivning. 2014-06-02 - 2014-06-03 2014.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Veiledningsforskning. Åpent møte mellom ILP og Kunnskapsdepartementet 2014-02-25 - 2014.
 • Bjørndal, Cato R. P.; Mathisen, Petter. Nettbrett som plattform for observasjon og veiledning i lærerutdanningen. UiO, Mentorforum 2014-02-13 - 2014.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Bruk av videoobservasjon og transkripsjon som redskap for utvikling av profesjonell kompetanse. Mentorforum 2014-02-13 - 2014.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Veiledningskvalitet. Noen konkrete anbefalinger om forbedringsmuligheter. Mentorforum 2014-02-13 - 2014.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Nettbrett som plattform for observasjon og veiledning i lærerutdanningens praksisveiledning. Prosjektseminar 2014-02-06 - 2014-02-07 2014.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalitet og kvalitetsutvikling i veiledning. Gjesteforelesning 2014-04-03 - 2014-04-03 2014.
 • Bjørndal, Cato R. P.. The use of tablets in mentoring. NERA 42 congress. Nordic educational research association 2014-03-05 - 2014-03-05 2014.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Temaer med vesentlig betydning for veiledningens kvalitet. Seminar i læringsmiljøteamet Utdanningsetaten i Oslo kommune 2013-12-16 - 2013-12-16 2013.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Rådgiver eller veileder? Forståelsen av å hjelpe direkte eller indirekte. Konferanse for karrieresentrene i Norge 2013-11-06 - 2013-11-06 2013.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalitetsutveckling i handledning. Forelesning tre høyskoler i Stockholm 2013-10-10 - 2013-10-10 2013.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Posisjonsering i handlendingssamtal. Seminar Högskolan i Jönköping prosjektet "Handledning för lärande" 2013-10-08 - 2013-10-08 2013.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Veiledning - empati og forskningsbaserte anbefalinger. Internforelesning BI 2013-05-05 - 2013-05-05 2013.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalitet i veiledningssamtalen. Forskerforum ved UMB 2013-05-31 - 2013-05-31 2013.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Student teachers’ care for their challenged selves: a study of mentoring dialogues. NERA 41st Congress 2013 2013-03-07 - 2013-03-07 2013.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Veiledning og veilederens utvikling. Masterundervisning Jönköping 2013-02-20 - 2013-02-20 2013.
 • Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P.. Nettbrett som plattform for observasjon og veiledning i lærerutdanningen. Fleksibilitet og kvalitet - nettverkskonferanse om undervisning i høyere utdanning 2013-05-13 - 2013-05-14 2013.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Utveckling av handledarens kompetens. Gjesteforelesning veiledere og ansatte ved fire Högskolar i Stockholm 2012-09-12 - 2012-09-12 2012.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Att utveckla kvalitet i handledning. Gjesteforelesning master i handledning, Högskolan i Jönköping 2012-09-24 - 2012-09-24 2012.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Aksjonslæring og video som verktøy til å utvikle lærerens praksis. Gjesteforelesning magisterkurs Högskolan i Jönköping, modellskolan i Gränna 2012-09-25 - 2012-09-25 2012.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Hvordan forbedre veiledningssamtalen?. Gjesteforelesning for ansatte ved Institutt for sykepleiefag Høgskolen i Bergen 2012-04-25 - 2012-04-25 2012.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalitet i veiledning. Gjesteforelesning Dr Mauds Høgskole 2012-03-27 - 2012-03-27 2012.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Introduksjon til veiledning. Gjesteforelesning KARRI Nettverket for opplæringskontor i Troms 2011-04-12 - 2011-04-12 2011.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Forbedre veiledning av lærere. Gjesteforelesning veilendingsteam Osloskolen 2011-03-18 - 2011-03-18 2011.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Symmetri og Asymmetri i veiledning. Forelesning Mentor, Universitetet i Oslo 2011-11-12 - 2011-11-12 2011.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Empati og posisjonering i veiledning. Forelesning for Konstfack, Kungliga Musik Högskolan og Gymnastik och Idrotts Högskolan 2011-09-12 - 2011-09-12 2011.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Utvikling av veilederkompetanse - noen sentrale emner. Forelesning og seminar Bodø PPT 2011-09-01 - 2011-09-01 2011.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Utvikling av kvalitet i veiledningssamtalen. Forelesning praksisveiledere i Tannlegeutdanningen 2011-05-04 - 2011-05-04 2011.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Veilederkompetanse. Internseminar og forelesning Høgskolen i Finnmark 2011-03-10 - 2011-03-10 2011.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Utvikling av veilederens kompetanse. Forelesning praksisveiledere Dr Mauds Minne Høgskole 2011-01-26 - 2011-01-26 2011.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Makt og asymmetri i veiledningssamtalen. Forelesning Mentor, Universitetet i Oslo 2011-01-04 - 2011-01-04 2011.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Hvor direkte eller indirekte skal rådgiveren hjelpe?. Gjesteforelesning for spesialpedagogisk senter Nordland 2011-01-04 - 2011-01-04 2011.
 • Bjørndal, Cato R. P.. En samtale på randen av sammenbrudd. Et eksempel på betydningen av empati i karriereveiledningssamtaler. VejlederForum 2011; Volum 10 (4).
 • Bjørndal, Cato R. P.. Studieveilederen: Rådgiver eller nøytral veileder?. Samling for studieveiledere ved HSL-fakultetet 2010-10-22 - 2010.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Noen viktige fokus i utvikling av veilendingskvalitet. Konstruktive spørremåter i veiledning. Samling for veiledere ved Tannlegeutdanningen 2010-04-15 - 2010.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Veiledning som begrep og virksomhet. Veilederen som lytter. Samling for veiledere ved Tannlegeutdanningen 2010-02-17 - 2010.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalitet, kompetanse og kunnskapsutvikling, Keynote. 3. Nordiske handlendingskonferens, 2010, i Jönköping: Kvalitet. Kompetanse og kunnskapsutvikling 2010-10-14 - 2010.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Hvordan kan veilederen/rådgiveren utvikle sin kompetanse til å drive veiledningssamtaler? Noen konstruktive fokusområder. Konferansen PPT og Statped i møte med nye utfordringer 2010-09-29 - 2010.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Utvikling av kvaliet i veiledningssamtaler. Gjesteforelesning for tre svenske høyskoler, Stockholm 2010-09-14 - 2010.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Redskaper for refleksiv praksisveiledning. Observasjon, videoopptak, lydopptak/transkripsjon i grupper. 7. Nasjonale konferanse i veiledning, 2010, Oslo: Studentveiledning i et dannelsesperspektiv 2010-04-22 - 2010.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Video som redskap til å utvikle veilederkompetanse. Forelesning og workshop for styringsgruppen i Nettverket for veiledning av nyutdannede lærere 2010-04-20 - 2010.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Utvikling av kvalitet i veiledning. Sentrale erfaringer fra ti års veilederutdanning og forskning. Perspektiver på (a)symmetri som redskap til bevissthet. Gjesteforelesning for Politihøyskolen i Oslo 2010-03-09 - 2010.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Perspektiver på interaksjon som redskap for refleksjon og utvikling. Gjesteforelesning Universitetet i Agder 2010-02-18 - 2010.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Utvikling av kvalitet i veilednings- (handlednings) samtal. Collegium Didacticum, Regionalt åpen forelesning Jönköping 2009-03-23 - 2009-03-23 2009.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Utvikling av kvalitet i veiledning. Videreutdaning i veiledning 2009-01-21 - 2009-01-22 2009.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Intraksjonsanalyse og utvikling av veiledingssamtalen. Videreutdanning i veiledning 2009-01-29 - 2009-01-29 2009.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Pedagogisk veiledning I. Veiledersamling for veiledere i Klinsk odontolgi 2009-02-05 - 2009-02-05 2009.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Pedagogisk veiledning II. Samling for kliniske veiledere odontologi 2009-04-20 - 2009-04-20 2009.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalitet i veledning. Videreutdannig i veiledning 2009-04-24 - 2009-04-24 2009.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Posisjonering som perspektiv på veiledning. Seminar for avd for medisinsk genetikk, UiT 2009-05-07 - 2009-05-07 2009.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Symmetri och assymetri i handledningssamtalet. Masterstudiet i handledning 2009-03-23 - 2009-03-23 2009.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Posisjonering i veilednigssmtalen. Forskningsseminar Högskolan i Jönköping 2009-03-20 - 2009-03-20 2009.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Forskning på veiledningssamtalen. Pedagogisk Forum 2009-09-03 - 2009-09-03 2009.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Studieveilederen: Rådgiver eller nøytral veileder?. Konferanse: Nasjonalt studieveilederseminar oktober 2009 2009-10-08 - 2009-10-08 2009.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Empatisk tilnærming - veilederens mest grunnleggende redskap. Landskurs for rådgivere 2009-10-23 - 2009.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Konstruktivistisk karriereveiledning. Videreutdanning i karriereveiledning 2009-10-26 - 2009-10-26 2009.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Rådgivnings- og veiledningssamtaler – utvikling av kvalitet og metodiske redskaper. Rådgiverkonferanse 2009-11-19 - 2009-11-19 2009.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Bak veiledningens dør. Symmetri og asymmetri i veiledningssamtaler. 2008 ISBN 978-82-91636-81-8.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalitet i veiledning. Den 6. nasjonale veilendingskonferansen 2008-08-29 - 2008-08-31 2008.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Symmetri og asymmetri i veiledningssamtaler. Nordisk handledningskonferens. Mångsidiga möten - handledning på 2000-talet på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping 9-10 oktober 2008. 2008-10-09 - 2008-10-10 2008.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalitet i veiledningssamtalen. Nasjonal konferens i spesialpedagogik. Specialpedagogens funktion som handledare och samtalspartner 2008-05-14 - 2008-05-16 2008.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Aspekter av kvalitet i samtalen. Regional fagsamling for spesialpedagoger i Karlstad 2008-09-25 - 2008-09-25 2008.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Symmetri og asymmetri i veiledningssamtalen. Posisjonering i veiledningssamtalen. Vitenskapelig forelesning og seminar med ansatte ved Høyskolen i Oslo 2008-11-05 - 2008-11-05 2008.
 • Bjørndal, Cato R. P.; Aarsæther, Nils. Northern futures - young voices. A comparison of young people�s presentations of their communities in Canada, Iceland, the Faeroe Islands, Norway, Sweden, Finland and Russia. 2000; Volum 2000 (20).
 • Bjørndal, Cato R. P.. IKT som ny videregående skolevei i Kvænangen - Om mulighetene for et desentralisert videregående skoletilbud basert på informasjons- og kommunikasjonsteknologi. 1999.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Nærhet og distanse til elevroller - om elevatferd i vanlig undervisning og prosjektarbeid. 1997.
 • Bjørndal, Cato R. P.; Hårvik, Jan. Vurdering av det tilrettelagte tilbudet i Storfjord kommune - ansattes vurdering. 1996.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Publikasjoner


  Forskningsinteresser

  - Studier av interaksjon, spesielt veiledningssamtaler
  - Studier av kvalitet og oppfatninger av kvalitet i veiledning
  - Veilederes kompetanse og utvikling
  - Bruk av videoanalyse og multimodal respons i profesjonelt utviklingsarbeid


  CV

  Kort oversikt:

  Cato R. P. Bjørndal er i dag tilsatt som Dosent ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø. Han er leder for FIVE - Forskningsgruppe i veiledning. Hans primære forskningsfokus er veiledning, veiledningskvalitet, veilederes utvikling i ulike kontekster og bruk av teknologi for å styrke veiledningens kvalitet. I senere år han han fokusert på praksisveiledning i lærerutdanning.

  Bjørndal har han siden 1999 arbeidet med videreutdanningstilbud i veiledningspedagogikk. I dag underviser han også om veiledning på ulike masteremner. Han veileder også studenter skriver om veiledning eller relaterte temaer, på master- og doktorgradsnivå.

  Gjennom nærmere 15 år har Bjørndal arbeidet svært intensivt med veilederes utviklingsarbeid, blant annet gjennom observasjoner av veiledningssamtaler, interaksjonsanalyser og herunder aktiv bruk av videoopptak. I løpet av perioden har han observert, analysert og drøftet flere hundre veiledningssamtaler. Bjørndal har arbeidet nært med veiledere innenfor svært ulike kontekster som skole, helse, offentlig administrasjon, næringsliv og andre organisasjoner. Han har også samlet inn et omfattende forskningsmateriale om veiledningssamtaler og veilederes arbeid med å utvikle kvalitet i egne samtaler (pr. i dag er dette antakeligvis nordens største i sitt slag). I tillegg arbeider han med andre forskningsprosjekter rettet mot kvalitet i veiledning og bruk av teknologi i praksisveiledning. Bjørndal har selv erfaring som veileder fra flere ulike kontekster.

  Publikasjoner:
  Bjørndal har publisert en rekke bøker og artikler i Norden, med hovedvekt på veiledning. For detaljer, se lenken under "Publikasjoner i Frida".

  Invitert gjesteforeleser ved konferanser og universiteter/høyskoler:

  - Key note og foreleser ved rundt 25 nordiske konferanser
  - Invitert gjesteforeleser ved nærmere 40 nordiske universiteter/høgskoler

  Andre inviterte gjesteforelesninger:
   - nærmere 40 andre nordiske organisasjoner/sammenhenger. 

  Veiledningserfaring

  Veiledning som del av trenerfunksjonen innen idrett
  Sosial og økonomisk veiledning av vernepliktige i forsvaret
  Lærer og veileder i grunnskolen
  Kollegaveiledning i grunnskole
  Kollegaveiledning i høyere utdanning
  IKT-veiledning ved universitet
  Gruppeveiledning og individuell veiledning i Arbeidsmarkedsetaten
  Veiledning i skoleutviklingsprosjekter
  Veiledning i IKT-prosjekter i skoleverket
  Prosjektveileder innen høyere utdanning
  Oppgave- og mappeveileder innen høyere utdanning: Bachelor i pedagogikk, Allmennlærerutdanningen, Førskolelærerutdanningen, Læring, prosjekt og kvalitetsarbeid, Musikkfaglærerutdanningen, Pedagogikk grunnfag, Praktisk Pedagogisk Utdanning, Skoleledelse og skoleutvikling, Universitetspedagogisk seminar, Veiledningspedagogikk.
  Masterveiledning i pedagogikk
  Mentorfunksjon i høyere utdanning
  Dr. veiledning i pedagogikk


  MV.110 A 107

  Klikk for større kart


  chat loading...