Cato Bjørndal


Arbeidstittel

Dosent

Stillingsbeskrivelse


Publikasjoner utenom Cristin

Publikasjoner


Forskningsinteresser

- Studier av interaksjon, spesielt veiledningssamtaler
- Studier av kvalitet og oppfatninger av kvalitet i veiledning
- Veilederes kompetanse og utvikling
- Bruk av videoanalyse og multimodal respons i profesjonelt utviklingsarbeid


CV

Kort oversikt:

Cato R. P. Bjørndal er i dag tilsatt som Dosent ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø. Han er leder for FIVE - Forskningsgruppe i veiledning. Hans primære forskningsfokus er veiledning, veiledningskvalitet, veilederes utvikling i ulike kontekster og bruk av teknologi for å styrke veiledningens kvalitet. I senere år han han fokusert på praksisveiledning i lærerutdanning.

Bjørndal har han siden 1999 arbeidet med videreutdanningstilbud i veiledningspedagogikk. I dag underviser han også om veiledning på ulike masteremner. Han veileder også studenter skriver om veiledning eller relaterte temaer, på master- og doktorgradsnivå.

Gjennom nærmere 15 år har Bjørndal arbeidet svært intensivt med veilederes utviklingsarbeid, blant annet gjennom observasjoner av veiledningssamtaler, interaksjonsanalyser og herunder aktiv bruk av videoopptak. I løpet av perioden har han observert, analysert og drøftet flere hundre veiledningssamtaler. Bjørndal har arbeidet nært med veiledere innenfor svært ulike kontekster som skole, helse, offentlig administrasjon, næringsliv og andre organisasjoner. Han har også samlet inn et omfattende forskningsmateriale om veiledningssamtaler og veilederes arbeid med å utvikle kvalitet i egne samtaler (pr. i dag er dette antakeligvis nordens største i sitt slag). I tillegg arbeider han med andre forskningsprosjekter rettet mot kvalitet i veiledning og bruk av teknologi i praksisveiledning. Bjørndal har selv erfaring som veileder fra flere ulike kontekster.

Publikasjoner:
Bjørndal har publisert en rekke bøker og artikler i Norden, med hovedvekt på veiledning. For detaljer, se lenken under "Publikasjoner i Frida".

Invitert gjesteforeleser ved konferanser og universiteter/høyskoler:

- Key note og foreleser ved rundt 25 nordiske konferanser
- Invitert gjesteforeleser ved nærmere 40 nordiske universiteter/høgskoler

Andre inviterte gjesteforelesninger:
 - nærmere 40 andre nordiske organisasjoner/sammenhenger. 

Veiledningserfaring

Veiledning som del av trenerfunksjonen innen idrett
Sosial og økonomisk veiledning av vernepliktige i forsvaret
Lærer og veileder i grunnskolen
Kollegaveiledning i grunnskole
Kollegaveiledning i høyere utdanning
IKT-veiledning ved universitet
Gruppeveiledning og individuell veiledning i Arbeidsmarkedsetaten
Veiledning i skoleutviklingsprosjekter
Veiledning i IKT-prosjekter i skoleverket
Prosjektveileder innen høyere utdanning
Oppgave- og mappeveileder innen høyere utdanning: Bachelor i pedagogikk, Allmennlærerutdanningen, Førskolelærerutdanningen, Læring, prosjekt og kvalitetsarbeid, Musikkfaglærerutdanningen, Pedagogikk grunnfag, Praktisk Pedagogisk Utdanning, Skoleledelse og skoleutvikling, Universitetspedagogisk seminar, Veiledningspedagogikk.
Masterveiledning i pedagogikk
Mentorfunksjon i høyere utdanning
Dr. veiledning i pedagogikk

chat loading...