Raade, Johanne


Arbeidstittel

Direktør ved Universitetsbiblioteket

Stillingsbeskrivelse

Leder av faglig og administrativ virksomhet ved Universitetsbiblioteket


  • Landøy, Ane; Raade, Johanne; Bøhn, Harald. Benchmarking through Performance Indicators for Norwegian Academic Libraries. Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării 2015; Volum 11 (3). ISSN 1841-1940.s 30 - 35.
  • Landøy, Ane; Raade, Johanne. Indicators for benchmarking in Norwegian academic libraries: Testing the usability of national collection data. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, QQML 2014; Volum 4. ISSN 2241-1925.s 811 - 820.
  • Egeland, Lars; Raade, Johanne. Fagbibliotekenes samfunnsoppdrag og Nasjonal bibliotekstrategi. Digitalt biblioteksjefmøte 2021 (fulltekst) (omtale) 2021-05-05 - 2021-05-06 2021.
  • Raade, Johanne; Andreassen, Helene N.. Åpen forskning og folkeopplysningen. Biblioteklederkonferansen 2018-10-24 - 2018-10-25 2018.
  • Se alle arbeider i CRIStin →    chat loading...