Illustrasjonsbilde

Kurs og undervisning

Kurs og undervisning English flag

Universitetsbiblioteket på UiT (UB) tilbyr hvert semester et bredt spekter av undervisning for alle utdanningsnivå (bachelor, master, ph.d.) og ansatte. Vi er fleksible i undervisningsform og de fleste tilbudene er på både norsk og engelsk. 

UB tilbyr blant annet undervisning i informasjonskompetanse, som skal bidra til å gjøre studenter og ansatte godt rustet til å tilegne seg informasjon og vurdere dens kvalitet etter relevans og behov, samt møte universiteter og høyskolers krav og forventinger om læring og akademisk redelighet. UB underviser også i systematiske litteratursøk og holder kurs i referanseverktøyet EndNote.   

UB tilbyr også undervisning og veiledning i ulike temaer knyttet til forsknings- og publiseringsprosessen, f.eks. åpen vitenskap, open access-publisering, publiseringsplaner, forskningsdatahåndtering og datahåndteringsplaner. Denne undervisningen er primært rettet mot ph.d.-studenter og ansatte.

Kursoversikt

Skriv inn søkeord i feltet for å filtrere søket:

Illustrasjonsbilde.
Kurs i forebygging av plagiat
Nettressurs, Ansatte
Illustrasjonsbilde.
PhD on track
Nettressurs, ph.d.
Illustration image for the course, country road in autumn.
GEN-8001 Take control of your PhD journey (2 ECTS)
Studieemne, ph.d., High North Academy
Illustrasjonsbilde.
Forskningsveiledning
Studieemne, Ansatte
High North Academy logo
FSK-8003 Leadership skills (2 ECTS)
Studieemne, ph.d., High North Academy
High North Academy logo
FSK-8005 Funding your research - why and how? (3 ECTS)
Studieemne, ph.d., High North Academy
High North Academy logo
BED-8004 Academic entrepreneurship (2 ECTS)
Studieemne, ph.d., High North Academy
High North Academy logo
GEN-8007 How to communicate your research (3 ECTS)
Studieemne, Ansatte, ph.d., High North Academy
High North Academy logo
FSK-8002 Scientific writing - why and how? (3 ECTS)
Studieemne, ph.d., High North Academy
chat loading...