Illustrasjonsbilde

Kurs og undervisning

Kurs og undervisning

Universitetsbiblioteket på UiT (UB) tilbyr hvert semester et bredt spekter av undervisning for alle utdanningsnivå (bachelor, master, ph.d.) og ansatte. Vi er fleksible i undervisningsform og de fleste tilbudene er på både norsk og engelsk. 

UB tilbyr blant annet undervisning i informasjonskompetanse, som skal bidra til å gjøre studenter og ansatte godt rustet til å tilegne seg informasjon og vurdere dens kvalitet etter relevans og behov, samt møte universiteter og høyskolers krav og forventinger om læring og akademisk redelighet. UB underviser også i systematiske litteratursøk og holder kurs i referanseverktøyet EndNote.   

UB tilbyr også undervisning og veiledning i ulike temaer knyttet til forsknings- og publiseringsprosessen, f.eks. åpen vitenskap, open access-publisering, publiseringsplaner, forskningsdatahåndtering og datahåndteringsplaner. Denne undervisningen er primært rettet mot ph.d.-studenter og ansatte.

Faste nettkurs

Illustrasjonsbilde.
iKomp (innføring i informasjonskompetanse)

iKomp er et gratis og åpent nettkurs for alle som er interesserte i å lære mer om kildebruk og læringsstrategier. Hovedformålet med kurset er å gjøre studenter godt rustet til å møte universiteter og høyskolers krav og forventninger om læring, akademisk redelighet og kildebruk. Kurset kan tas i sin helhet med en avsluttende eksamen og fungerer derfor godt som arbeidskrav i studieemner. Kurset kan også benyttes til oppslag eller repetisjon. 

Klikk for å gå til nettkurset.

Illustrasjonsbilde.
Kurs i forebygging av plagiat

Nettkurset er beregnet på faglærere, med mål om å forebygge plagiat i studentarbeider. Kurset inneholder tekst, video, kontrollspørsmål og refleksjonsoppgaver, organisert omkring 6 temaer. Kurset finnes også på engelsk.

Klikk for å gå til nettkurset.

Illustrasjonsbilde.
PhD on track

PhD on Track is a web resource aimed primarily at PhD candidates and early career researchers. 
The aim is to enable beginning researchers to easily access information on searching and reviewing scholarly literature, on academic writing, and on sharing and publishing reports and data. The project is a collaboration between five Norwegian university libraries. 

Click to go to the online course.

Logo EndNote 20
Nettbasert introduksjonskurs i EndNote 20

Gratis og fleksibelt nettbasert introduksjonskurs i EndNote, som er tilgjengelig for alle som er interessert i å lære seg å bruke verktøyet. Sitt hvor du er og lær i ditt eget tempo!

Klikk for å gå til nettkurset.

Undervisningstilbud

Bilde av åpen bok med teksten "stop thief".
Forebygging av plagiat

Plagiat er å fremstille noen andres arbeid som sitt eget. Det kan skje når studenter er usikre på bruk av egne ord, bedømming av oppgaven, hva som menes med selvstendig arbeid, eller hvordan de skal henvise og referere til kilder.

Klikk for å lese mer om tilbudet.

Illustrasjonsbilde.
Informasjonskompetanse

Informasjonskompetanse omfatter de ferdigheter, kunnskaper og holdninger som gjør oss i stand til å utføre grundig, effektivt og etterrettelig kildearbeid - en forutsetning for læring, kunnskapsproduksjon og forsvarlig profesjonell praksis.

Klikk for å lese mer om tilbudet.

Illustration image for the course, country road in autumn.
Take control of your PhD journey

Writing a PhD benefits from the acquisition of competencies outside of the specific study, such as being aware of current academic norms, knowing how to retrieve, evaluate, and manage sources, being up to date about open access publishing, and handling scientific research data in line with best practice. Take control of your PhD Journey: From (p)reflection to publishing is a biannual seminar series designed for PhD candidates in their first year, coming from all fields of study.

Click to read more about the course.

Illustrasjonsbilde
Universitetspedagogikk for stipendiater

Er du stipendiat ved UiT? Har du lyst til å utvikle deg som underviser?

Kurs i universitetspedagogikk for stipendiater er et tilbud til deg som er ansatt som stipendiat ved UiT. Her får du sammen med andre i samme situasjon en arena for å diskutere og jobbe med undervisningkvalitet, forskning inn i undervisning og dokumentering av din egen undervisningskompetanse.

Klikk for å gå til kurssiden hos Result.

Illustrasjonsbilde
Forskningsveiledning

Veileder du PhD-studenter? Vil du ta kurs hvor du får praktisk trening og teoretisk innsikt i forskningsveiledning?

I kurset legges det opp til en prosessorientert arbeidsform ut fra deltakernes behov. Etter kurset skal deltakerne ha fått grunnleggende kunnskap, ferdigheter og kompetanse om forskningsveiledning.

Klikk for å gå til kurssiden hos Result.

Illustrasjonsbilde
Universitetspedagogisk basiskompetanse

Er du ansatt på kvalifiseringsvilkår? Har du lyst til å utvikle deg som underviser?

Kurs for universitetspedagogisk basiskompetanse tilfredsstiller kravet til kvalifisering og dokumentasjon av universitetspedagogisk basiskompetanse i høyere utdanning.

Klikk for å gå til kurssiden hos Result.

Kommende kurs

18

ja
Learn OpenRefine: A power tool for cleaning messy spreadsheet data
  • 18.01.22 09:00 - 12:00
  • Zoom , Campus: Digitalt

In this type-along workshop, we will cover how to use OpenRefine to clean up messy data that is in tabular format(such as spreadsheet or csv).

17

fe
Workshop on Electronic Lab Notebook RSpace
  • 17.02.22 09:00 - 12:00
  • Zoom, Campus: Digitalt

17

fe
Workshop on Electronic Research Notebook RSpace
  • 17.02.22 09:00 - 12:00
  • Zoom, Campus: Digitalt

17

fe
Innføringskurs i microdata.no for deg med mindre programmeringserfaring
  • 17.02.22 10:00 - 14:00
  • på Teams, Campus: Digitalt

Microdata.no er datatjeneste som gir mulighet for forskere og studenter til å bearbeide og analysere Statistisk sentralbyrås anonymiserte data om befolkning, utdanning, inntekt, arbeidsmarked og trygd. Mer informasjon finner du her. 

I 2021 hadde NSD og SSB 307 deltakere fra 63 institusjoner på digitale innføringskurs i microdata.no. Kurstilbudet fortsetter i 2022.

22

ma
Introductory course in microdata.no (in English)
  • 22.03.22 10:00 - 14:00
  • Teams, Campus: Digitalt

Microdata.no is a data service that provides an opportunity for researchers and students to process and analyse Statistics Norway's anonymized data on population, education, income, the labor market and social security. See this site for more information.

A four hours digital introductory course free of costs gets you started on microdata.no. 

Alle kommende kurs og arrangementer